2015. január 1-jétől módosul a magán-pálinkafőzés szabályozása

Írta:  2015.01.09.

Tájékoztató a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1. napjától a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen - több tekintetben is változik.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző évente legfeljebb 50 liter párlatot állíthat elő. A magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1. napját megelőzően történt, 2015. január 15. napjáig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentést az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített BEJELENTÉSI (desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről) nyomtatványon teheti meg a magánszemély. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A magánfőző az előállított magán főzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15. napjáig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bevallást az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített BEVALLÁSI (előállított magán főzött párlat után) nyomtatványon teheti meg a magánszemély.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magán főzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A tárgyi adóévben előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolja a párlat eredetét.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

A bejelentéssel és bevallással kapcsolatban a 1181 Budapest, Városház u. 16. Közigazgatási és Hatósági Iroda I. emelet 102-es hivatali helyiségében, illetve a 296-1431 vagy 296-1437 telefonszámon érdeklődhetnek. A bejelentési és bevallási nyomtatványok letölthetőek innenl:  >>

dr. Hunyadkürti Szilvia
Közigazgatási és Hatósági Iroda vezetője

Hír naptár

« December 2015 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Csatlakozz közösségünkhöz