Ésszerűbb lett a hivatal működése

Írta:  2011.03.04.
Hatékonyabb munkát és jelentős pénzmegtakarítást remél az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal év végén végrehajtott átszervezésétől. Lévai István Zoltán alpolgármester szerint alapkövetelmény, hogy rövid időn belül európai színvonalú hivatal jöjjön létre, ahol a polgárok pontos munkára és udvarias ügyintézésre számíthatnak.

Az első feladatai egyikének tekintette az ősszel felállt új önkormányzat, hogy átszervezze a Polgármesteri Hivatal működését. Az ésszerűsítés a megörökölt adósságállomány felszámolásának egyik eszköze is.
 
 
A Polgármesteri Hivatal
szervezeti felépítése
 
POLGÁRMESTER
JEGYZŐ
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
Közigazgatási és Hatósági Iroda
Okmányiroda
Testületi és Ügyviteli Iroda
Gyámhivatal
Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Humánszolgáltatási Iroda
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda

– Az átalakítással a cél a hatékonyság növelése volt, ennek elérése érdekében csökkentettük az irodák és a vezetők számát. Az átalakítás vezérelve az volt, hogy az egymással összefüggő feladatok ellátását egy irányítás alá vonjuk. Így például az Okmányiroda, amely az elmúlt időben egyre több feladatot kapott, önálló egységgé vált, ugyanakkor a vagyongazdálkodás és a pénzügyi kezelés, amely korábban külön irányítás alatt állt, most közös városigazgatás alá került – mondta el Lévai István Zoltán alpolgármester.
Mindebből kitűnik, az átszervezés szempontjai egyszerűek voltak: az egy feladatkörhöz sorolható irodák munkáját közös irányítás alá helyezték, amivel a munkavégzés párhuzamosságait igyekeznek kiszűrni, ugyanakkor – ahogyan arra az alpolgármester utalt – a vezetők és így a vezetői fizetések számát is optimalizálták.
 
– Különösen a tanácsadói és az egyéb külsős megbízásokat csökkentettük, mert véleményünk szerint ezek jelentettek komoly érvágást a költségvetésnek – mondta Lévai István Zoltán hozzátéve: – Mindezekkel jelentős megtakarítást érhetünk el, és véleményünk szerint a hivatalnak nagyobb szerepe lesz a munkavégzésben, mint eddig volt.
 

Fél év türelem
A ügyfélszolgálati irodában januártól könnyebb eligazodni a szükséges beadványok, nyomtatványok, kérvények és ablakok között.
– Természetesen a legfontosabb alapköveteléseket már most teljesíteniük kell a hivatali egységeknek – magyarázta az alpolgármester. – Az udvariasság és a pontos munkavégzés a hivatali munka alapja. Fél éven belül pedig az új rendszernek el kell érnie a teljes hatékonyságát, addigra egy egészében megújult, európai színvonalú Polgármesteri Hivatalt szeretnénk látni.