Kerületi párbeszéd a vállalkozókkal

Írta:  2011.04.15.
A Pestszentlőrinci Vállalkozások Egyesülete április 14-én párbeszédre hívta a kerület vezetését, a VBH Budapest Kft. telephelyére.

A 2010. szeptember 14-én megalakult Pestszentlőrinci Vállalkozások Egyesület célja elsősorban a Pestszentlőrincen működő kis- és középvállalkozások egységbe tömörítése, az egyesület tagjainak érdekvédelme, a kedvezőtlen gazdasági környezet mellett a vállalkozások működőképességének fenntartása, a tagok érdekeltségeibe tartozó közel ezer munkahely megőrzése, továbbá a versenyképesség növekedésének elősegítése, valamint a helyi vállalkozók számára kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési, tapasztalatcsere és információ-szerzési lehetőségek biztosítása.
 A közhasznú tevékenységet folytató egyesület feladatai közé tartozik az önkormányzattal, a kerületi iparkamarával, a helyi civil szervezetekkel, helyi kezdeményezésekkel, érdekvédelmi csoportokkal történő együttműködés, a régióhoz tartozó más vállalkozói szervezetekkel partnerkapcsolat-felvétel, valamint euroatlanti integráció elősegítése is.
Az egyesület a „Vállalkozók a kerületért” program részeként fontos feladatának tartja a környezeti értékek megtartása mellett a fenntartható fejlődés elősegítését, a megújuló energiák felhasználási körének bővítését, illetve a kerület hírnevének emelését, meglévő arculatának, környezeti kultúrájának fejlődését, fejlesztését. 
Pestszentlőrinci Vállalkozások Egyesülete április 14-én párbeszédre hívta a kerület vezetését, a VBH Budapest Kft. telephelyére. 
„Megfelelő eredményeket csak együttes fellépéssel lehet elérni”- hangsúlyozta Horváth Árpád, a Pestszentlőrinci Vállalkozások Egyesülete elnöke. Ezért az egyesület a kerület vezetetését meghívta, hogy megbeszélést folytassanak a vállalkozókat leginkább érintő legfontosabb kérdésekről.

A konzultáción részt vett
dr. Lévai István Zoltán alpolgármester, Juhász Kálmán kerületi főépítész, Hunyadi István városigazgató, valamint Kőszegi János önkormányzati képviselő, a településfejlesztési és fenntartható fejlődési bizottság tagja.
A tanácskozáson megállapodás született arról, hogy a vállalkozók írásban rögzítik a felvetett problémákat és megfogalmazzák, ők miben tudnak segíteni a kerületnek.
A vállalkozók hangsúlyozták, hogy a párbeszédre nem anyagi segítségkérés miatt van szükség, hanem azért, hogy munkájukat akadály nélkül tudják végezni, és meg tudják tartani a mintegy ezer munkahelyet.