Tanulni kell az 56-os szemtanúktól

Írta:  2015.10.05.
Rendhagyó történelemórát tartottak 1956-ról a Kondor Közösségi Házban.

A jelenkor fiatalságának az iskolai történelemórákon tanultakon kívül szüksége van az 1956-os forradalom hõseinek visszaemlékezéseire, személyes emlékeire is. E gondolat jegyében nyitotta meg Ughy Attila polgármester október 2-án azt a rendhagyó történelemórát, amelynek vendége Schrötter Tibor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnöke, börtönviselt szabadságharcos volt. A résztvevõket Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte.

A Kondor Béla Közösségi Házban megtartott rendezvényen Ughy Attila felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok méltatlanul keveset tudnak 1956-ról.
- Ezért is kellenek azok a beszámolók, visszaemlékezések, amelyeket a harcokban résztvevõ hõseinktõl kapunk a XX. század egyik legjelentõsebb forradalmáról, hazánk történetének kiemelt fejezetérõl. Megtiszteltetés azokat hallgatni, akik át- és megélték az akkori eseményeket, magukban hordozzák a mai fiatalok számára csak fekete-fehér filmfelvételeken és fényképeken megjelenõ emlékeket.
Az 1956-os eseményeket megelõzõ Rákosi-korszakról, a forradalomról és az azt követõ megtorlásról saját élettörténetét elbeszélve mesélt a gyerekeknek Scrötter Tibor, akit a Rákosi-rendszerben börtönbe zártak, majd bányászként dolgoztatták és még 1954-es szabadulása után sem lehetet igazán szabad.
- Nem vállaltam a besúgó szerepét, noha megígérték, hogy folytathatom a képzõmûvészeti tanulmányaimat. Azt mondtam, hogy én már maradok bányász, ugyanis a börtönévek alatt letettem a vájár-vizsgát – emlékezett Schrötter Tibor.

Katonának is bányászként vonult be, így érte Miskolcon 1956. október 23-a. Társaival a fõvárosba szökött, csatlakozott a szabadságharchoz, majd annak leverését követõen részt vett a Márciusban Újra Kezdjük mozgalomban, s emiatt 1958-ban feleségével együtt ismét letartóztatták.
A börtönviselt szabadsághõs hiteles tanúként számolt be a kommunista rendszer börtöneirõl, a kegyetlen, embertelen ÁVH-s kihallgatásokról, és azokról a többnyire tanulatlan pribékekrõl, akik a diktatúra eszmerendszerét magukévá téve saját honfitársaikat kínozták.
A történelemórával egy idõben a közösségi ház földszintjén és az emeleti folyosón is fényképes tablók emlékeztek 1956-ra, köztük a XVIII. kerületi eseményekre is. A fotók mellett A. Bak Péter Corvin-díjas festõmûvész ’56-os témájú képeibõl is láthatnak kiállítást az érdeklõdõk.