A kulcs a megelõzés!

Írta:  2015.10.05.
Sok bajt okozhat a szén-monoxid. A tragikus esetek oka szinte mindig a karbantartás és az ellenõrzés hiánya.
Amikor a fûtési szezon elkezdõdik, csaknem naponta beszámol a sajtó szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetekrõl. Ezeknek az oka szinte kivétel nélkül az üzemeltetett gázkészülékek ellenõrzésének és karbantartásának a hiánya, a készülékhez csatlakoztatott égéstermék elvezetõ rendszer nem megfelelõ állapota, alkalmatlansága, illetve az elégtelen levegõ-utánpótlás
Néhány fontos szabály betartásával a fûtési szezonban nagy számban elõforduló szén-monoxid-mérgezések elkerülhetõek.Legfontosabb lépések a szén-monoxid-mérgezés megelõzése érdekében:

- Gázkészülékei ellenõrzését, karbantartását rendszeresen végeztesse el arra jogosult szakemberrel. A rendszeres karbantartás nem csak a biztonságos és komfortos használatot biztosítja, így költségtakarékosabban is üzemeltethetjük a készüléket.

- A gázkészülékek használata során követni kell a gyártó elõírásait. Fontos figyelni arra, hogy a készülék számára az égéshez szükséges mennyiségû levegõ a helyiségben rendelkezésre álljon, és folyamatos utánpótlása biztosított legyen. Rendszeresen ellenõrizze a szellõzõ, légbevezetõ csatornák tisztaságát, ezeket ne dugaszolja el. Régi nyílászáró utólagos szigetelésekor is figyeljen arra, hogy a gázüzemû készülékek légellátásához szükséges levegõ-utánpótlás megmaradjon.

- Ne alakítsa át tüzelõ berendezéseit és a kapcsolódó rendszereket engedély nélkül - engedélyköteles átalakításnak számít például a gázkészülékek, kémények, készülékbekötések átalakítása, áthelyezése és a más tüzelõanyagra történõ átállítás, vagy akár a frisslevegõ-ellátás módjának megváltoztatása ablakcsere folytán.

- Lakásába engedje be a kéményseprõ közszolgáltató munkatársait, hogy kéményét, égéstermék-elvezetõ berendezését ellenõrizhessék, szükség szerint kitisztíthassák.

Egyre elterjedtebb a szén-monoxid érzékelõ készülékek használata. Ezek kiegészítõ biztonsági felszerelésként a szén-monoxid megjelenésének jelzésére szolgálnak. Az érzékelõ felszerelése nem pótolja a felsorolt megelõzõ intézkedéseket, de növeli a biztonságot.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, de belégzése már kis mennyiségben is halálos mérgezést okozhat. Ezért fontos figyelni a legelsõ tünetekre. Ha valaki émelygést, fejfájást tapasztal, azonnal szellõztessen, zárja el a gázkészüléket, forduljon orvoshoz, majd szakemberrel vizsgáltassa felül gázellátását, illetve a kéményét.

Körültekintéssel a balesetek megelõzhetõek. Kérjük ügyfeleinket, tegyenek meg mindent otthonuk biztonságáért!