Arad a magyar Golgota

Írta:  2015.10.07.
Kiss Ernõ altábornagy emléktáblája elõtt emlékeztek a kerületiek az Aradon kivégzett tábornokokra.

Egyetlen beszédét õrzi egy gramofonfelvétel annak a Kossuth Lajosnak, aki – mint arról írott források beszámolnak – kiváló szónoki képességével tömegeket volt képes néhány perc alatt felbuzdítani a haza szolgálatára. Ezen a felvételen hangzik el egy azóta sokszor és sokféle helyzetben idézett, alkalmazott kifejezés: magyar Golgota. Kossuth Aradot érti ezen, azt a várat, ahol Haynau a szabadságharc alapos meggondolás után kiválasztott tábornokait golyó, illetve kötél által kivégeztette.

Erre is emlékeztetett Galgóczy Zoltán alpolgármester október 6-án a Kiss Ernõ tábornok emléktáblájánál tartott kerületi megemlékezésen. És arra is, hogy a kivégzett honvédtisztek emlékezete éppen úgy nem halványult az elmúlt 166 évben, mint ahogy az ügy sem, amelyért küzdöttek és mártírhalált haltak. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadság és az önálló döntés igénye töretlen a sokat megélt magyarságban, amely ma sem tûri, hogy Bécs, Brüsszel vagy éppen Moszkva diktáljon: saját sorsának kovácsa kíván lenni.
Kiss Ernõ altábornagyra itt, a kerületben – a származása miatt – külön büszke az örmény kisebbség. Magát a 48-as emlékmûvek között kiemelkedõen szépnek számító táblát is örmény mûvész készítette.

Az önkormányzat nevében Molnár Ildikó címzetes fõjegyzõ, Lévai István Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgármester koszorúzott, õket a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselõi követték. Az emlékezés virágait helyezte el Kucsák László országgyûlési képviselõ, továbbá a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. képviseletében Banyár László vezérigazgató és munkatársai. Koszorúval tisztelegtek a kerületi társadalmi és civil szervezetek, vállalati közösségek és magánemberek is.