Kucsák László: Újabb fejlesztések

Írta:  2015.10.11.
A következõ hónapokban ismét lendületet kapnak a fejlesztések, így elmondhatjuk, hogy nem telhet el úgy egyetlen év sem, amelynek során nem korszerûsödik a kerületi intézményhálózat, s ez által egy élhetõbb, biztonságosabb otthont teremtünk gyermekeinknek, unokáinknak.

De ezt nem ajándékba kapjuk, hiszen a befektetett munkát számos példa igazolja: az elmúlt idõszakban a korszerûsítési beruházások száma növekvõ tendenciát mutat. Intézményeink magas kihasználtsággal mûködnek, így sajnos nem lehet elkerülni az épületek állagromlását, amelyeta kerületben zajló fejlesztési - és felújításimunkálatokhivatottak megoldani. Idén már több Pestszentlõrinci- és a Pestszentimrei bölcsõde, óvoda és iskola is megújulhatott, azonban egy újabb 300 millió forintos támogatásnak köszönhetõen további négy intézmény újulhat meg kívülrõl és belülrõl egyaránt.

Nemrég értek véget a Vörösmarty Iskola felújítási munkálatai, valamint a Nyitnikék óvoda és a Csontváry iskola energetikai fejlesztése is. Az újonnan átadott intézmények minden igényt kielégítõ ellátást, nevelést, pihenést biztosítanak mindenki számára.

Négy kerületi intézmény

„Ahogy eddig, úgy a jövõben is a lakosság és a kerület érdekeiért fogok dolgozni. Az intézmények korszerûsítése nemcsak kerületünk megújulását, hanem az itt élõk jó közérzetét is szolgálja. A felújítások során mindig elsõdleges szempont, hogy a gyermekek jobb környezetben tanuljanak és fejlõdjenek, ami a kerület lakosságának jövõjét tekintve nem elhanyagolható tényezõ. A kormánnyal való együttmûködés eredményeként elnyert támogatásoknak köszönhetõen ismét elmondhatom, hogy a kitûzött célok – a folyamatos egyeztetések, a hosszú és kitartó munkafolyamatok gyümölcseként –  megvalósulnak”
mondta Kucsák László, Pestszentlõrinc-Pestszentimre országgyûlési képviselõje.Idén már több kerületi intézményt újítottak fel, aminek során energiatakarékossá tették a világítási rendszert, utólagos külsõ hõszigetelést végeztek, és korszerûsítették, illetve kicserélték a nyílászárókat. A felújításoknak természetesen nemcsak a gyermekek és a tanárok, hanem a szülõk is örülnek. Nem vitatják: nagy dolog, hogy eddig több mint egymilliárd forint pluszforrást fordíthattunk az intézmények átalakítására. A fejlesztéseknek köszönhetõen megújultak a fûtési és a melegvíz-ellátó rendszerek, illetve napkollektorokat és napelemeket is beépítettek, aminek hatását folyamatosan érzik és élvezik a gyerekek. Az intézményekben megvalósuló energiahatékonysági beruházások során az épületek üzemeltetésével járó rezsiköltségek folyamatosan csökkennek. 

Mindenki otthon érezze magát 

„A legfontosabb az, hogy mindenki otthon érezze magát a lakókörnyezetében. A lakosság bizalma számomra nemcsak megerõsítést jelent, hanem egyben felelõsséget is, hiszen a kerület fenntartható fejlõdése és az új lehetõségek kialakítása iránti elkötelezettségem napról napra sok munkát igényel. Felelõsséggel tartozom, hiszen mindannyian egy élhetõbb és fejlõdõ kerületben szeretnénk élni” – hangsúlyozta Kucsák László. Ezt az elkötelezettséget jól bizonyítják az idei év eredményei is, ugyanis több beruházás kezdõdött el vagy fejezõdött már be. Nemrég ért véget a Vörösmarty iskola felújítása, valamint a Nyitnikék óvoda és a Csontváry iskola energetikai fejlesztése. Az újonnan átadott intézmények minden igényt kielégítõ ellátást, oktatási és pihenési feltételeket nyújtanak a gyerekeknek és a pedagógusoknak.

Az év lassan véget ér, de a felújítások folytatódnak, hiszen egy újabb kormányzati forrásnak köszönhetõen további négy intézmény újulhat meg még az idén. „A hosszas elõkészítõ munka eredményeként újabb 300 millió forintos vissza nem térítendõ támogatásban részesült a kerületünk. Ennek köszönhetõen további négy intézmény újulhat meg európai uniós forrásból. A beruházások a Kastélydombi iskola, a Zenevár óvoda, a Szivárvány óvoda és a Csibekas bölcsõde épületének rekonstrukcióját fogják magukban foglalni” – nyilatkozta lapunknak az országgyûlési képviselõ.

 

Még több korszerûsítés

 

Az elmúlt évek sikereit látva nem kétséges, hogy a jövõben sincs megállás, pihenés: az elkövetkezõ idõszakban is folytatódik Pestszentlõrinc-Pestszentimre közösségi tereinek megújítása.

Magyarország idõszámításában új idõszak kezdõdött, amikor a kormány 2014. szeptember 11-én aláírta a következõ hét évre szóló partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal. Ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014–20-as fejlesztési idõszak (Széchenyi 2020), amely hosszabb távra biztosíthatja Pestszentimre-Pestszentlõrinc számára is a fenntartható növekedést. Egy hétéves uniós ciklus kezdetén járunk, s az elsõ pályázatok már október folyamán elérhetõvé válnak több mint 100 milliárd forintos keretösszeggel, fõként a gazdaság fejlesztésére. A jövõ tavasszal induló pályázatoknak köszönhetõen további 150 milliárd forintos támogatásból még több energetikai korszerûsítés valósulhat meg, támogatva a továbbiakban is az épületek hõszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint a villamos és vízhálózatok felújítását.

 

Újabb lehetõségek

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatok a fejlesztések mellett újabb lehetõségeket teremtenek majd a munkavállalók, illetve a vállalkozók számára is, valamint kiemelt hangsúlyt helyeznek az egészségnevelésre, a különféle pedagógiai programok felélesztésére, a tehetséggondozásra és a szociális hátrányok enyhítésére is.