A legjobb amatõrök

Írta:  2015.09.28.
A Magyar Szín-Játékos Szövetség idén kilencedik alkalommal rendezte meg a Színjátékosok Napját, ezen belül a FESZT-FEST-et, a fesztiválgyõztesek fesztiválját.


A Magyar Szín-Játékos Szövetség idén kilencedik alkalommal rendezte meg a Színjátékosok Napját, ezen belül a FESZT-FEST-et, a fesztiválgyõztesek fesztiválját. A rendezvényen a
Vajk-sziget iskola tanulói a legjobb gyerekcsapatok között léptek színpadra.

A Vajk-játszók csoport hat évvel ezelõtt drámajáték szakkörként kezdte meg mûködését a Vajk-sziget Általános Iskolában, majd 2011-ben a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón (WSO) álltak elõször színpadra A csókaleányok címû népmesébõl készült elõadásukkal. Ezt követõen bár szakköri keretek között folyamatosan dolgoztak, de nem indultak színjátszó fesztiválon. Egészen 2015-ig amikor a WSO találkozóról arany minõsítéssel távoztak. A Kányádi Sándor Apokrif éneke alapján készült Hold fia címû színpadi játékuk meglepõ, minden komolykodástól mentes komolysággal mesélt a meg nem értésrõl, az el nem fogadásról, az egyén és a közösség számára fontos értékekrõl. Interaktív elõadásukba bevonták a közönséget és maguk mellé állítottak minden kritikust. Darabjukkal a FESZT-FEST – fesztiválgyõztesek fesztiválja legjobb gyermekszínházi elõadásai közé nyertek meghívást, ahol szeptember 12-én álltak színpadra. A fesztivál után egy héttel Szegeden, egy drámapedagógiai módszertani rendezvényen is bemutatták játékukat pedagógusoknak. Az elõadás után a pedagógusok saját élményû foglalkozáson vettek részt, ahol bepillantást nyerhettek abba, hogy a Kányádi versbõl kiindulva hogyan jött létre a színpadi produkció, milyen tréningeken keresztül jutnak el a gyerekek a vers mélységeinek felfejtésén át a megértéshez és a saját élményekkel, jelentéssel való feltöltéshez, ahonnan a színpadi átélés már természetessé válik, és Kányádi sorai hitelesen szólalnak meg.