Elveszettnek hitt rajzok

Írta:  2015.11.11.
Ceruza és toll címmel nyílt meg november 3-án Árvay Zolta kiállítása a Lõrinci Nagykönyvtárban. Az irodalmi ihletésû tárlat a vidám, füstös csapszék mélyére néz.


Robert Burns skót költõ, dalszerzõ egy napon barátaival bepillantott a helyi kocsmába, ahol fittyet hányva világi és egyházi tilalmaknak „vidám csavargó-társaság, itta el ringye-rongyát: dörögve-pörögve úgy járták éktelen, hogy rázta a tánc a tepsit a tûzhelyen” –
hangzik a Vidám koldusok címû hangzatos kantáta, amely több mint harminc évvel ezelõtt Árvay Zolta képzõmûvészt is megihlette.


Ekkor készültek el ugyanis a versben bemutatott belevaló, csípõs szájú csavargókat megörökítõ grafikák, amelyeket az alkotó éveken át elveszettnek hitt. Nemrégiben azonban egy hatalmas könyvkupac alján rábukkant a söntést támasztó jó kedélyû, összeboruló koldusokra, akik most a Lõrinci Nagykönyvtár kiállításának gerincét adják. Két oldalukon azonban egy olaszországi tanulmányút tónusos tollvonásokkal készült képei adnak kontrasztot, melyeken egy csendes, ódon kisváros, Lucca házait és a környéket, valamint a közeli táj varázsát örökítette meg az alkotó, meggyõzõ rajztudással.


A tárlatot Bakonyvári M. Ágnes méltató szavai nyitották. Bár a mûvészettörténész nem tudott jelen lenni a megnyitón, közvetített kérdései a képek fontos részleteit boncolgatták, és gondolkodásra sarkallták a jelenlevõket. A kiállítás nyitvatartási idõben november 30-ig tekinthetõ meg a Lõrinci Nagykönyvtárban.