Polgárőr családi nap

Írta:  2011.06.06.
Immár negyedik alkalommal rendeztek a polgárőrök „csapatépítő” családi napot, amelynek a Bókay-kert adott otthont. A polgárőrnapon részt vett Lévai István Zoltán, közbiztonságért felelős alpolgármester, Kékesi András ezredes, kerületi rendőrkapitány is, akik megköszönték a polgárőröknek a közbiztonság érdekében végzett eddigi munkájukat.

A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” kuratórium vándorserleget alapított, amit minden évben legeredményesebb polgárőrcsoport kap meg.
- A múlt évben ezt az elismerést az Erzsébet-Bélatelep polgárőrei nyerték el, azonban „az idén nem adja át a kuratórium egyik polgárőrcsoportnak sem, mert fél év alatt nem lehet megítélni kellőképpen a polgárőrcsoportok egy éves munkát” – mondta Lévai István Zoltán alpolgármester.
– Néhány napja módosult a polgárőrségről szóló törvény, amely a polgárőr szervezetek működésének és az egyes tagok tevékenységének feltételeit tartalmazza. Az önkormányzat megvizsgálja, hogy a törvénymódosítás során van-e lehetőség a tervezett háromoldalú együttműködésre az önkormányzat, polgárőrség és a rendőrség között.
Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a kerületi önkormányzat, rendőrkapitányság a közbiztonság javítását, a bűncselekmények visszaszorítását kiemelt feladatának tekinti, és ennek érdekében új koncepció alapján átalakították az együttműködésüket.
A kerület védelme érdekében egy olyan egységes szolgálatot hoztak létre, amelynek eredményeként állandó rendőri jelenlétet biztosítanak a kerületben.
Egy városőr és egy rendőr járőrözik együtt. – Az önkormányzati Városőrség tevékenysége úgy lehet hatékonyabb, ha ennek az irányítását a rendőrségre bízzuk – mondta dr. Lévai István Zoltán alpolgármester. A városőröknek önmagukban nem volt több jogkörük, mint az egyszerű állampolgárnak. A rendőrökkel közösen azonban eredményesebb munkát végeznenek.
A városőrök megbízása június 30-ig szól, ezért az önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy miként lehet hatékonyabbá tenni a közbiztonsági munkát. Sikeres volt az átalakítás, a lakosok észlelik, hogy több rendőr van kint a közterületeken.
Bihari Gusztáv, az Imrei Polgárőr Csoport vezetője elmondta, hogy a közbiztonság az előző évekhez képest a településrészen javult, ám még mindig nem lehetünk elégedettek.
Azonban mindenkinek a saját biztonsága érdekében mindent meg kell minden óvintézkedést tennie, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává.
Kertvárosban gyakori a trükkös lopások száma. A trükkös lopások, illetve csalások elkövetőire általában jellemző, hogy megnyerő modorúak, és sok esetben határozott fellépésükkel beférkőznek az emberek bizalmába, ugyanakkor kedvező ajánlatokkal kecsegtetik a jóhiszemű áldozataikat. A trükkös tolvajok rendszerint ketten vannak, amíg az egyik eltereli az áldozat figyelmét, addig a másik magához veszi a lakásban található pénzt és más értéket. Sokféle hihető, életszerű legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat. Legyünk kellően elővigyázatosak! Ne nyissunk ajtót idegeneknek (még akkor sem, ha önkormányzatra, rendőrségre, vízművekre, nyugdíjintézetre, óraleolvasásra hivatkozik az illető).
Ne hagyjuk az autóban a slusszkulcsot, miközben kinyitjuk a kertkaput, s arra is felhívta a a polgárőr a figyelmet, hogy amíg a kertben dolgozunk, a lakásajtót zárjuk be, hogy ne tudjanak besurrani a bűnelkövetők.
A bűnelkövetési módok változnak, mindig vannak újabb és újabb módszerek…
„A lakosságban tudatosítani kell, hogy mindenki felelős a saját vagyonért, saját közbiztonságáért, ne teremtse meg a lehetőségét annak, hogy kihasználják a bűnelkövetők" – hangsúlyozta Bihari Gusztáv.