Nincs gondozási díj!

Írta:  2012.04.19.
A kerületben nem kell külön gondozási díjat fizetni a bölcsődébe járó gyerekek után. A gyermekvédelmi törvény lehetővé tenné a díj kiszabását az intézményekben, és április 1-jétől több kerület e megoldás mellett döntött, de Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nem akarja tovább terhelni a családokat.
− A XVIII. kerületben a jobb anyagi körülmények között élők többnyire családi napközibe íratják be, vagy egyéb más módon oldják meg gyermekük elhelyezését, míg az önkormányzat bölcsődéibe járó gyerekek szüleinek gyakran az étkezési díj kifizetése is gondot jelent. Az önkormányzatra jellemző a szociális érzékenység, nem szeretné tovább terhelni a családokat – foglalta össze a gondozási díjak elvetésének okait Bak Ferenc, a humánszolgáltatási iroda vezetője. A képviselő-testület még márciusi ülésén döntött arról, hogy nem él a törvény adta lehetőséggel, és április 1-jével – ellentétben több fővárosi kerülettel – nem rója rá ezt az összeget a helyi családokra.

Költségek, költségek


Továbbra is csak az étkezés után kell fizetni
Január 1-jén lépett hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása. Ez pontosan definiálja az intézményi térítési díj fogalmát, amely nem más, mint az intézmény önköltségének és az állami normatívának a különbözete. Az intézményi térítési díjat az alapján határozzák meg, hogy mennyi a gyermekek élelmezéséhez szükséges egy főre eső napi nyersanyagköltség és e-mellett az intézményeknek számolniuk kell olyan rezsiköltségekkel is, amelyek azonban nem csak az élelmezési területen jelentkeznek.
− A módosított törvény lehetőséget biztosít a fenntartó részére a bölcsődei gondozásra külön térítési díj megállapítására. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben az intézményi térítési díjat külön kell meghatároznia gondozásra (vagyis a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra vonatkoztatva), és külön a gyermekek étkeztetésére – mondta el Bak Ferenc.

Mennyi az annyi?

A gondozási díj bevezetése ellen azonban számos érv szól. A törvény szerint például az egy főre eső jövedelem 25 százalékát nem haladhatja meg a gondozási díj összege. A kerületi átlag jövedelmi viszonyok között azonban ez csak kevés családban nem jelentene gondot: gyerekenként napi 250 Ft-ot kellene kifizetni az étkezési díj mellett. Ráadásul, mivel havi díjról volna szó, ez akkor is terhelné a szülőket, amikor a gyerek nincs a bölcsődében.
− A kerületi bölcsődei férőhelyek száma 636, a bölcsődékben ingyenesen térítésmentesen étkező gyermeklétszám 91, az 50 %-os kedvezményt igénybe vevők (3, vagy több gyermekes, sérült, tartós beteg) száma 153, így a kedvezményben részesülők száma összesen 244 gyermek, tehát az igénybevevők harmada eleve kedvezményben részesül – magyarázta Bak Ferenc.
Mindezek figyelembe vételével a bölcsődei gondozás térítési díjának kiszabása a jövedelmeket figyelembe véve tovább terhelte volna a családokat, ezért szavazott a képviselő-testület az elvetése mellett.

160 éves a magyar bölcsőde