Erdőgazdálkodás a kerületben

Írta:  Cs.M. 2016.03.10.

A Pilisi Parkerdő Zrt. idei tevékenysége a fakitermelésre, az erdőfelújításra és közjóléti feladatokra fókuszál.

A Pilisi Parkerdő Zrt. napjainkban közel 65 ezer hektár állami tulajdonú erdőterületen folytat a mai igényeknek megfelelő, természetközeli erdőgazdálkodást. A társaság jelmondata: „Parkerdő az Emberért”, ami magában foglalja azt a nyitott szemléletmódot, társadalmi felelősségvállalást és környezeti nevelést, ami áthatja a társaság gazdálkodását. Munkájuk során törekednek arra, hogy csak annyi és olyan mértékű emberi beavatkozás történjen az erdei ökoszisztémába, amennyi feltétlenül szükséges.

Újult erővel

Az erdőtörvény szerint végeznek mesterséges és természetes erdőfelújítást. A mesterséges erdősítések elvégzése során a kitermelt vagy kipusztult faállomány helyén magvetéssel, csemete-, vagy dugványültetéssel gondoskodnak az újbóli növényzet létrehozásáról.

erdo

A természetes felújítás két módon történhet, azonban minden esetben a területen lévő faállomány utódai alkotják az új erdőt. A parkerdő erdeinek döntő hányada őshonos fafajokból álló természetszerű erdő, ami természetes felújításra alkalmas, éppen ezért gazdálkodásuk a természetes felújítás lehetőségeinek maximális kihasználásán alapul. A társaság területén az erdőfelújítások 70%-a magról, természetes módszerrel történik.

Tervezett erdőművelés

A szakszerű erdősítés előfeltétele a kellően előkészített terület, hiszen megfelelő talajelőkészítés után az ültetett szaporítóanyag tápanyagellátása és a vízháztartási feltételei jobbak, így megmaradási esélye is nagyobb. Ezt követően a fiatal fák fejlődése érdekében folyamatos, úgynevezett ápolási munkákat végeznek, aminek a fő célja a gyomkonkurencia, a kúszónövények és a fás szárú elegyfajok visszaszorítása. Éppen ezek a kevésbé látványos, de az erdő fejlődése szempontjából meghatározó ápolási és karbantartási feladatok – mint az elegyszabályozó tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés – kerülnek előtérbe idén a kerületünkben tervezett és jóváhagyott erdőgazdálkodási programban. Emellett folytatódik a tarvágás, az elöregedett részek kitermelése, illetve a hasonlóképpen kevésbé látványos parkfenntartási-közjóléti tevékenység, ami kerületünkben a településhez tartozó öt nagyobb – Szálfa utcai játszótér, Sas utcai játszótér, Darugyár, Gesztenyesor, Gyömrői út-Csévéző utca – letelepedőhely és kiránduló központ fenntartását, fejlesztését és egyéb, a turisztikával összefüggő feladatokat foglalja magába.