Segítő kezek

Írta:  Fülep Erzsébet 2016.03.11.

A Somogyi László Szociális Szolgálat épületében a demenciában szenvedő kerületi lakosok nappali ellátására kialakított helyiségeket ünnepélyesen átadta Dömötör István alpolgármester március 9-én.

A demencia (elbutulás) az értelmi képességek lassú, folyamatos és egyre súlyosbodó hanyatlása, melynek során az emlékezés, a gondolkodás, valamint az ítélő- és tanulási képesség károsodik.
A születéskor várható életkor lassú növekedése mellett egyre inkább számítani lehet arra, hogy növekszik a demenciával küzdők száma. A betegség súlyosbodásával az érintetteknek egyre több segítségre van szükségük: etetni, fürdetni, öltöztetni, esetleg pelenkázni kell őket. Ez pedig 24 órás felügyeletet igényel, ami nem minden esetben megoldható.

d1
Ezért az önkormányzat felvállalta, hogy március 1-jétől demenciában szenvedő idős emberek napközbeni ellátásáról (7-17 óráig) gondoskodik. Ehhez a Somogyi László Szociális Szolgálat épületében alakítottak ki helyiségeket.
– Jelenleg 12 demens kerületi lakos ellátásra kötöttünk szerződést, de további rászorulót tudunk ellátni, mert a családtagok nem mindennap hozzák hozzátartozójukat a „napközibe” – mondta Dömötör István alpolgármester. – Ez hiánypótló szolgáltatás, ami az önkormányzatnak éves szinten 10 millió forintba kerül.
Az ellátás előfeltétele geriáter háziorvos, pszichiáter és mentálhigiénés munkatárs, illetve szociális munkás által készített szakvélemény, az erősségekre épülő állapotfelmérés, ami elősegíti a fizikai- és mentálisképességek megőrzésére irányuló gondozási tervek elkészítését, meghatározza a szükséges szakemberek bevonását, a további feladatokat.
Az igénybevétel előtt a gondozónő információt gyűjt az ellátásra szoruló napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységeiről, inkontinenciájának mértékéről, a szedett gyógyszerekről, különös szokásokról...

d2
A gondozott jövedelmét figyelembe véve nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. Ezen felül térítési díj ellenében lehetőség van étkeztetés igénybe vételére.
Az átadási ünnepségen Bálint Ramóna, a Somogyi László Szociális Szolgálat vezetőjének üdvözlő szavait követően Dömötör István alpolgármester, majd Kucsák László országgyűlési képviselő mondott beszédet. Az átadáson részt vett Galgóczy Zoltán alpolgármester is.