A közösség érdekeit védik

Írta:  2012.06.01.
Tovább erősödhet a kerület sportos jellege, és már van mód arra, hogy az önkormányzat maga járjon el a közterületen rendetlenkedőkkel szemben. A hónap utolsó napján fontos kérdésekben döntött a képviselő-testület.

Lévai István Zoltán egy bejelnetéssel állt elő
Meghökkentő bejelentéssel kezdte a legutóbbi testületi ülést Lévai István Zoltán alpolgármester. Napirend előtti felszólalásában egy felajánlást fogalmazott meg.
̵ Képviselőtársam hívta fel a figyelmemet arra, hogy hibáztam. Egy rendezvényen vettem részt a Sportkastélyban, a parkolásnál figyelmetlen voltam, és akaratlanul egy mozgáskorlátozott autósok számára fenntartott parkolóhelyre álltam be. Ezt fénykép is bizonyítja. Jóvátenni ugyan nem tudom a hibámat, de elgondolkodtam, miképpen ellentételezhetném mindezt. Úgy döntöttem, vállalom, hogy saját zsebből finanszírozom két mozgáskorlátozottak számára kialakított parkolóhely létrehozását a másik nagy sportlétesítmény, a Lőrinci Sportcsarnok előtt – mondta.
Az alpolgármester hozzátette, az eset jó apropó arra is, hogy az önkormányzat áttekintse, a kerületben hol lehet szükség hasonló parkoló létesítésére, akadálymentesítésre és más olyan beruházásokra, amelyek a mozgáskorlátozott kerületiek közlekedését könnyítik.

Pályák épülnek


Ők már nagyon várnak egy új pályát
Az önkormányzat szeretné tovább erősíteni a kerület sportos jellegét. Bár Pestszentlőrinc-Pestszentimre bővelkedik sportlétesítményekben, a fejlesztés fontos. Most lehetőség van arra, hogy egy, az MLSZ által kiírt pályázat segítségével egy nagy és két kis műfüves pálya épüljön. A beruházáshoz a kerületnek 30 százalék önrészt, vagyis mintegy 50-55 millió forint önrészt kellene fizetnie. Cserébe három profi pályát kapna, amelyeket az MLSZ által kijelölt beruházó világítással palánkkal és más tartozékokkal is felszerelne. Elsősorban a szocialista frakció adott hangot annak a véleménynek, hogy meg kell fontolni, van-e pénze erre a kerületnek, illetve hogy az MLSZ megfelelő áron kínálja-e ezeket a pályákat, abban azonban mindenki egyetértett, hogy a beruházásra szükség lehet. Az előterjesztői érvek végül mindenkit meggyőztek, annál is inkább, mert ezeket a pályákat napközben a kerületi oktatási intézmények használhatnák testnevelés órákra, délután-este és hétvégeken pedig a helyi sportegyesületek. Komoly esély van arra, hogy külső bérlő is jelentkezne a pályákra, a bevétel pedig az önkormányzathoz folyna be. A testület végül jóváhagyta a pályázatot azzal a kikötéssel, hogy siker esetén még egyezer mérlegeli a lehetőségeket.

Mi tilos?


Ez már komolyan büntethető
A törvényi változások lehetővé teszik, hogy az önkormányzatok maguk alkossanak rendeletet a tiltott, közösség ellenes magatartások szankcionálásáról. A testület némi vita után elfogadta a polgármesteri előterjesztést. A rendelet teljes szövegét érdemes átolvasni a bp18.hu portálon, itt csupán néhány rendelkezési pont említésére van lehetőség. Büntethető lesz ezentúl például, aki szobrokat, emlékműveket lefest, vagy azokat nem rendeltetésszerűen használja – például gördeszkázik egy emlékművön. De büntethető lesz az is, aki közterületen mossa az autóját, aki zöldterületen parkol, aki kárt tesz játszótéri eszközökben, vagy házalással zavarja a lakók nyugalmát.

Új utcanév


A heytörténeti gyűjtemény a Kondor igazgatása alá kerül
Somogyi László, a kerület első díszpolgára július 1-jén lenne százéves. A plébános, aki szolgálatát még az Állami lakótelepen kezdte káplánként és hitoktatóként, majd 1990-ig a Havanna papja volt, szobrot is kapott szeretett temploma mellett a Tersánszky Józsi Jenő sétányon. A centenárium alkalmából a testület úgy döntött, a templom, az utca és a szobor egységének érdekében a sétány nevét Somogyi László sétányra változtatja. Területileg a Havannát, hatásában azonban az egész kerületet érinti egy másik, intézményi változás. A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény a megváltozott törvényi szabályozás miatt augusztus 31-ével kettéválik. Az intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltató néven önálló intézményként működik tovább, a gyűjtemény pedig közös igazgatás alá került a közösségi házzal. Az új intézmény neve: Kondor Béla Közösségi Ház és Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény.