A példaképek elismerése erősíti a közösséget

Írta:  P.A. 2016.03.14.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a hagyományokhoz híven kitüntetéseket adományozott.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a hagyományokhoz híven kitüntetéseket adományozott. A Rózsa Művelődési Házban Ughy Attila polgármester köszöntötte a díjazottakat, akiket példaképként az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseihez hasonlított.

kit1

A polgármester beszédében kiemelte, hogy Magyarországot a történelme során számos igazságtalanság érte. Háborúk sújtották, gyilkosok tizedelték a nemzetet, de mindig voltak olyanok, akikben a megrázkódtatások felébresztették a hazaszeretetet, a szabadságvágyat ésa hitet.

Kedves kötelesség

- Ezek az emberek a hősök. A mi hőseink, akiknek szembefordulása, felkelése mindig úgy hatott, mintha ezernyi harang kondulna egyszerre, és rántaná ki ágyából az összes többi embert. A hősök, újabb és újabb hősöket keltettek fel a párnák közül, hogy harcba szálljanak, dacoljanak a halállal, és legyőzzék a szenvedést, hogy elűzzék a bűnt. Belőlük lettek a 1848-49-es forradalom és szabadságharc századosai, ezredesei, tábornokai, akiket egyre több és több hős követett, és ez a felkelés hozta el azt a nagy nemzeti összefogást, a nemzeti öntudat kiteljesedését is, ami olyan erősen forrt eggyé, hogy a zsarnok önkény nem bírt vele. Azt gondolom, hogy a véráztatta magyar történelem oly sok felkelésében van egy nagy, közös igazság: a szabadságért, a hazáért folytatott küzdelem végződjön bárhogyan is, tiporjanak el bennünket százezres idegen túlerők, a hőseink minden korban itt éltek és élnek közöttünk – fogalmazott Ughy Attila.

A kitüntetésekkel - melyeket Ughy Attilával közösen Lévai István Zoltán alpolgármester adott át - az önkormányzat, ahogy arra a polgármester a beszédében rámutatott, egy kedves kötelességének tesz évről-évre eleget.

Az igaz lelkű forradalmár és a gyógyító igazgató

 

Az önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott Dr. Balogh Györgynek, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc során a helyi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökeként lett a felkelés mártírja.
- Olyan szabadságharcos volt ő, aki mindig az igazság oldalán kelt birokra – méltatta a néhai ügyvédet Ughy Attila.

Díszpolgári címet vehetett át Dr. Maitz László, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. év elején leköszönt ügyvezető igazgatója, akit a polgármester tisztelettel és nemes egyszerűséggel csak gyógyító kórházigazgatónak nevezett.

 

- Egy közösségnek kötelessége emlékezni a saját példaképeire. Megmutatni, hogy ők azok az emberek, akik gondoznak, tanítanak, gyógyítanak, segítenek a rászorulókon, művelnek és építenek. Csendben és észrevétlenül teszik, amit tenniük kell, mégis egész lényükben ott lakozik a mindennapi, rendkívüli hősiesség. Mi ismerjük a hőseink nevét, és minden körülmények között kötelességünknek tartjuk, hogy megmutassuk és bemutassuk őket az utókornak, a bennünket követő generációknak, hogy lássák gyermekeink, kikhez, mikhez kell igazodniuk, mi a példa, kia példa, milyen idegenvezetők munkássága kísérheti őket, mutathat irányt a számukra még járatlan utakon – mondta Ughy Attila.

A mindennapok hősei

A mindennapokban névtelenül, emberségből, elhivatottságból, kötelességtudatból a közösségért dolgozók ünnepe a kerületi kitüntetések átadása.

kit3

- Nekik köszönhetjük, hogy itt a kerületben nem emberek sokaságaként, kisebb-nagyobb idegen csoportok halmazaként, hanem valódi közösségbe rendeződve élhetünk – mondta Ughy Attila.
A polgármester szerint Pestszentlőrinc-Pestszentimre olyan közösséggé vált, amely számtalan értéket teremtett önmagának, és ezeknek az értékeknek az őrzői, ápolói és továbbadói azok, akik évről-évre elismerésben részesülnek.

- Mi ismerjük a hőseink nevét, és kötelességünknek tartjuk, hogy megmutassuk és bemutassuk őket a minket követő generációknak, hogy gyermekeink lássák, kikhez, mikhez kell igazodniuk, ki a példa, milyen idegenvezetők munkássága kísérheti őket, mutathat irányt a számukra még járatlan utakon.