Pályázati felhívás

Írta:  sajtóközlemény 2016.04.06.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának pályázata.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
a képviselő-testület 24/2016. (II. 25.) sz. határozata alapján
nyilvános pályázatot hirdet
a XVIII. kerületi Havanna-lakótelepen található, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alatt álló, majdan 151126/58 hrsz-on nyilvántartásba kerülő, idegen tulajdonos által beépített földrészlet értékesítésére


Hrsz.: 151126/58
területnagyság: 2299 m2
Keretövezeti besorolás: L7-XVIII/LTP-2
Indulóár: 47.420.000 Ft


Pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 28. 9.00 óra
Pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (1184 Üllői út 400.), III. emelet, 303. szoba
Pályázatok benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti és 4 másolati példányban, zárt borítékban „Havanna” jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet.
A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.
Pályázatok bontása:
2016. április 28-án 9.15 órakor a polgármesteri hivatal III. emeletén a 303. szobában.

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a kiíró által felkért bizottság nyitja fel. Az ajánlatok felbontásán a bizottság tagjain kívül az ajánlattevők, illetve a meghatalmazottjaik lehetnek jelen.
Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el, a nyertes írásos értesítést kap.
A részletes pályázati anyag átvehető a polgármesteri hivatal III. emelet 305-ös szobájában április 7-től ügyfélfogadási időben.