Emlékezni kell az erdélyi gyökerekre is

Írta:  Róth Ferenc 2016.07.06.

Nyolcvan éve szentelték fel a pestszentlőrinci unitárius templomot.

Az évforduló tiszteletére június 19-én ünnepi megemlékezést, kopjafaavatást és templomtörténeti kiállítást rendeztek a Szervét Mihály téri templomban.

Nagy volt a forgalom a havanna-lakótelepi templomban és körülötte június harmadik vasárnapján, mert „elegánsba öltözött történelmet” köszöntöttek a vendégek ezen a napon. A sok-sok vihart megélt, hihetetlen gyorsasággal felépített templom valamennyi széksora foglalt volt, nem kevés munkát adva ezzel a házigazdának, Szent-Iványi Ilona lelkésznőnek, aki egyik vendéget köszöntötte a másik után.
– Hetek óta készültünk már erre a szép napra, sok, de örömöt adó munkával. Méltón kell tisztelegnünk e jubileum előtt – mondta a lelkésznő, s már ment is fogadni az ünnepi istentisztelet szolgálatát végző Kászoni-Kövendi József püspöki helynököt. Az elöljáró a beszédében hangsúlyozta, hogy a „templom látta a történelmet, de rendületlenül áll, várva a híveket”.

10. A 1. unitárius VAA 8977 copy

Visszakapott ingatlan

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében Hegyi László helyettes államtitkár elmondta, hogy kétezernél több ingatlant kapott vissza az egyház, így a pestszentlőrinci unitáriusok birtokába is visszakerült az őket megillető templom.
Az önkormányzat nevében Szarvas Attila, az egyházi ügyekért is felelős alpolgármester kiemelte, hogy elsősorban erdélyi unitárius hívek alkották ennek a gyülekezetnek a gyökereit.
– Ezért rájuk is emlékeznünk kell e szép templom felszentelésének az évfordulóján – mondta.
Ezt követően felolvasták Bálint Benczédi Ferenc levelét. A kolozsvári püspök szép szavakkal szólt a hívekhez, hosszú jövőt kívánva a felekezetnek e falak között.
A tengerentúli unitáriusok üdvözletét is elhozták a Szervét Mihály téri hófehér falú templomba. David Messner Savannah város unitáriusainak a nevében köszöntötte a pestszentlőrinci testvéreket.

Minden „róla” szólt

Az emelkedett és kedves köszöntők után a templomkertben folytatódott a születésnapi ünnepség. Molnár Ernő lelkész, közügyigazgató a Magyar Unitárius Egyház nevében egy kopjafát adott át a híveknek.
Végezetül Elekes Botond főgondnok megnyitotta a közösségi teremben a templomtörténeti kiállítást, amelyen minden szöveg, minden fotó, minden emlék az „ünnepeltről” szól.

10. A 3. unitárius VAA 8979 copy

A 80 éves ünnepelt

A templom alapkövét 1935. október 3-án tették le, s a következő év február 19-én már meg is tartották az első istentisztelet. 1936. április 16-án megkezdték a gyülekezeti és a tanácsterem építését, és június 17-én felszentelték a kész templomot és a hozzáépített gyülekezeti termet. A harangot 1949 nyarán avatták fel. A templomépítő Pethő István lelkészt Huszti János, László Andor, Jakab Jenő, Rázmány Csaba, majd Szász Adrienne követte. Szent-Iványi Ilonát 2011 októberében választotta lelkészének a gyülekezet.

Oxfordtól Lőrincig

Az ünnepség házigazdája a templom lelkésze volt. Szent-Iványi Ilona az Evangélikus Hittudományi Egyetemen és Oxfordban szerzett diplomát. Felszentelése után az unitárius püspök mellett külügyi titkárként és az Unitárius Élet szerkesztőségében dolgozott, majd a belvárosi gyülekezet lelkésze lett. 1994-ben megválasztották püspökhelyettesnek. 2001-ben az Unitárius és Szabadelvű Vallások Világszövetségében európai főtitkári állást kapott. Vallásdiplomataként Japántól Dél-Koreán át Kanadáig tartott előadásokat.
Jelenleg a 2012-ben egyesülő Erdélyi Unitárius Egyház és Magyarországi Unitárius Egyház hazai egyházkerületi főjegyzője és a pestszentlőrinci egyházközség vezetője.