Jubilált a Dalkincs

Írta:  Fülep Erzsébet 2016.07.22.

Tíz éve alakult meg a XVIII. kerületi Németszármazású Polgárok Egyesületének (NPE) Liederschatz, azaz „Dalkincs” hagyományőrző kórusa.

 

A kerületi NPE korábban is számos olyan programot szervezett, amelyen az egyesületi tagok szívesen énekelnek, ezért elhatározták, hogy kórust alakítanak.
A zenét szerető és szívesen együtt éneklő alapító kórustagok többségében az volt a közös, hogy gyermekeik a Piros iskolába (Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolába) jártak. Akkoriban még csak tizenketten énekeltek együtt, de a tíz éves évfordulót már huszonhatan ünnepelték. A műkedvelő kórustagok, a dalokat válogató és betanító Nagyné dr. Szabó Zsuzsannával együtt mindnyájan „civilek”, vagyis nem végeztek komolyabb zenei előtanulmányokat.
A nyár elején a tíz éves évforduló alkalmából kiállítás nyílt az önkormányzat aulájában, amelyet az érdeklődők több mint egy hétig látogathattak. A kiállításon 17 tablót, a számos oklevelet és emléklapot, továbbá nemzetiségi ruhákat tekinthettek meg az érdeklődők.
A kórus megalakulásának egyértelmű célja a hagyományőrzés volt, az első dalaik a Piros iskolába járó gyermekek magyarországi német népdalainak kottái közül kerültek ki. Mintegy kétszáz dalból álló repertoárjuk egyrésze ma is magyarországi gyűjtésből származó német népdal.

Nagyné dr Szabó Zsuzsanna átméretezve
– A ritkábban elhangzó, régebbi dalok értéke nagymértékben meghaladja az ismert sváb, kocsmai műdalokét, így a hagyományőrző kórus repertoárjának a kialakítását érdemes ezekre alapozni – mondta Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna, a kórus vezetője. – A teljes repertoár kétharmada egyébként két-, három- illetve négyszólamú egyházi és világi kórusművekből áll. – A megalakulásunktól már több mint száz fellépésünk volt, Bajorországban három alkalommal is vendégszerepeltünk. Még be sem töltöttük a második életévünket, amikor a Piros iskola bajor partnerkapcsolata és az ott működő Liederkranz kórus segítségével lehetőségünk nyílott arra, hogy Marktoberdorf városkájának impozáns zeneakadémiáján léphessünk fel. A magyar és a magyarországi német népdalokon kívül ott már nehezebb, többszólamú műveket is műsorra tűztünk. A Liederkranz kórus 2009 májusában kerületünkbe is ellátogatott és közös koncertet adott az NPE kórusával. 2010 júniusában Rodingba, kerületünk testvérvárosába utazott a NPE kórusa. Itt a helyi tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén népdalcsokorral léptek fel. Két évvel ezelőtt is jártak Bajorországban, ekkor a müncheni Hofbräuhausban magyarországi német népdalokat énekeltek, másnap pedig már Rodingban, a helyi Vokalensemble Hubert Velten kórussal adtak közös templomi koncertet. A rodingi kórus még az év adventjén kerületünkbe látogatott és közös templomi koncerteket adott.
A Liederschatz nem egyházi kórus, de 2010. óta hagyománnyá vált, hogy a Havanna-lakótelepi Szent László plébánián adventi koncertet tartanak. Az egyházi ünnepekhez kötődő kórustalálkozóiknak köszönhető, hogy 2013-ban meghívást kaptak a Magyarországi Német Egyházzene évenként megrendezett ünnepére. Ezután már a következő két évben tartott rendezvényekre is meghívást kaptak. Miután itt hagyományosan a magyarországi német egyházi dalokból rendeznek nagyszabású találkozót és mindig három, több kórusból kialakított csoport énekeli el közösen a kiválasztott és megküldött dalokat, az elmúlt években kapott kottáknak köszönhetően az NPE kórusának repertoárja egyházi dalokkal is tekintélyesen gyarapodott.


A Magyarországi Német Kórusok, Zenekarok és Táncegyüttesek Országos Tanácsa (Landesrat) kórusminősítésén 2010-ben, 2013-ban és 2016-ban is részt vett az NPE Liederschatz kórusa, mégpedig mindhárom alkalommal két-két kategóriában. A Liederschatz nevet egyébként 2010. elején, az első minősítés előtt vette fel. Magyarországon több mint száz német nemzetiségi kórus van, ezek közül általában több mint 70 kórus vesz részt a háromévenként, különböző régiókban egymásután megrendezett minősítéseken. A szigorú, számos értékelési szempont (előadott művek zenei értéke, műsor változatossága, szerkesztettsége, hangzás, ritmus, dinamika, szövegérthetőség, összhatás, megjelenés) alapján pontozó szakmai zsűri a bronztól az Arany Rozmaringig terjedő fokozatokat osztja ki ilyenkor. A kórus a „Német szerzők többszólamú műveinek előadása” kategóriában mindhárom alkalommal arany, a Magyarországon gyűjtött népdalok kategóriában 2010-ben dicséretes arany, 2013-ban és 2016-ban pedig kitüntetéses arany minősítést szerzett. Az utóbbi, vagyis az aranynál magasabb fokozatú, minősítések birtokában a Magyarországi Német Kórusok Országos Fesztiváljának résztvevői közé is bekerültek, Budapestről egyedüliként, vidéki, igazi német anyanyelvi környezetből származó, mintegy 25 kórus társaságában. Ezt feltehetően annak köszönhetik, hogy a magyarországi német dalkincs különlegesebb dalaira alapozzák műsoraikat és gyakran énekelnek a magyarországi németség különböző régióinak tájszólásában is.