Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Írta:  sajtóközlemény 2016.12.24.

A közigazgatás bürokrácia csökkentéséért.

A közigazgatási bürokrácia csökkentésével összefüggő törvénymódosító csomag elfogadásával megvalósult a kormány egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatás kialakítására irányuló törekvéseinek első fontosabb lépése.

VAA 6020 copy

A mintegy 110 jogszabály módosításával létrejött törvénymódosító csomag célja az általános eljárási szabályok egyszerűsítése, az engedélyhez kötött tevékenységek számának csökkentése és az ügyintézési határidők rövidebbé tétele volt.
A törvénymódosítások a következő területeket érintik:
az általános eljárási szabályok egyszerűsítése
az engedélyhez kötött tevékenységek köre
az ügyintézési határidők rövidítése
az anyagi jogszabályok egyszerűsítése.

A függő hatályú döntés
Az egyik leglényegesebb és nagy vitát kiváltó változás az úgynevezett függő hatályú döntés bevezetése volt. Ennek alapján a hatósági eljárások jelentős részét két hónapon belül be kell fejezni. Ez egy objektív határidő, néhány speciális eljárást kivéve hatvan napon belül, ahol pedig minden adat rendelkezésre áll, ott nyolc napon belül le kell zárni az ügyeket. Ha a hatóság túllépi a két hónapos határidőt, az eljárási díj visszajár az ügyfélnek. Csökkentek az ügyintézési határidők is, például nem lehet azokat meghosszabbítani hatósági eljárás esetén. Legalább ilyen fontos változás az, hogy a másodfokú hatóság nem utasíthatja új eljárásra az elsőfokú hatóságot. Korábban az ügyek negyven százalékában ez történt, ami nagyon megviselte az ügyfeleket, ezért most már érdemben kell döntenie a másodfokú hatóságnak.
Huszonöt, korábban engedélyhez kötött tevékenységet a jövőben már a bejelentést követően is lehet folytatni. A hatóság nyolc napon belül ellenőrzi a jogszabályokban előírt feltételek meglétét. Abban az esetben, ha azok nem állnak fenn, eltiltja az ügyfelet a tevékenységtől, és indokolt esetben szankcióval is sújtja őt. Az anyagi jogszabályok egyszerűsítéséhez tartozik például a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása, aminek jóvoltából az ügyfelek elektronikus formában ingyen kérhetik le egy adott jármű műszaki állapotát, előéletét.

Állami rezsicsökkentés
Közel négyszázezren mondtak véleményt a járási/kerületi hivatalok bevonásával megtartott konzultáción, s javaslataik megjelentek a jogalkotásban. Ezt állami rezsicsökkentésnek neveztük, pedig valójában az állampolgároknál jelentkező rezsicsökkentésről van szó. 2016 januárjától több mint húsz hatósági eljárás díja és illetéke csökkent, illetve ingyenes lett, összesen tízmilliárd forintos összegben, azaz ennyivel több marad az állampolgárok zsebében. Csak hogy érzékeltessem: ez az összeg egy 30–35 ezres város éves költségvetése. Januártól ingyenes többek között az erkölcsi bizonyítvány igénylése (évente négyszer), a személyi igazolvány és a lakcímkártya kiállítása, az ellopott okmányok pótlása, a jogosítvány kiadása első alkalommal, a névváltoztatás családi állapot változása miatt, a diákigazolvány és a pedagógusigazolvány kiállítása, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása, a felsőoktatási felvételi eljárás díja.
A vállalkozók, vállalkozások számára fontos lehet, hogy ingyenes az adóhatósági igazolás, a cégiratok kiállítása és a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése, a cégek éves számviteli beszámolójának közzététele, az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás, a vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása. Ami pedig az építésügyet érintő mentességeket illeti, ilyen a 160 négyzetméternél kisebb ház építési, használatbavételi vagy bontási engedélye. A kormányzat tervei szerint ez az első lépés volt, a gazdasági növekedés függvényében tovább lehet folytatni az állami rezsicsökkentést.

Az esztendő végéhez közeledve minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok munkatársaim nevében is!

Hodruszky Csaba
hivatalvezető