Példaképként állhatnak a többiek elé

Írta:  P.A. 2017.03.16.

A kerületi kitüntetéseket adták át a Rózsa Művelődési Házban.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, a hagyományokhoz híven kitüntetéseket adományozott. A Rózsa Művelődési Házban március 14-én tartott ünnepségen Ughy Attila polgármester köszöntötte a díjazottakat, köztük a Díszpolgári címet kapott Varjú Imre nyugalmazott plébánost.
VAA 5623 copy
Az önkormányzat évről-évre egy kedves kötelezettségének tesz eleget, amikor március 15-i nemzeti ünnep alkalmával díjazza azokat, akiket a saját szakterületükön a közösségért végzett munkájuk, vagy művészi tevékenységük okán példaképként állíthat a kerületben élők elé.


Történelmi alapok


Ughy Attila köszöntőjében elmondta, hogy mint minden ünnep, úgy az 1848-49-es szabadságharc emlékezete is a múltba repít.

Az önkormányzat 2017. évi díjazottjai

Díszpolgár

Varjú Imre

Varjú atya 1978–2003 között plébánosként szolgált a Pestszentlőrinci Főplébánián. 2010. évi nyugdíjba vonulása óta az Ibolya utcai kápolna teendőit látja el. Igazi közösségteremtő és közösségformáló ember. 1992-ben a főplébánia mellett helyet adott a Jézus Szíve Nővérek Társaságának, amely azóta is országszerte nagy szerepet vállal az ifjúság nevelésében. Varjú atya segítségével 1993 őszén indulhatott el a katolikus nevelés a plébánián kívül is, a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában. 1994-ben kezdeményezésére nyitotta meg kapuit a Liliomkert Katolikus Óvoda. Ő volt az 1998 decemberében a Ferihegyi repülőtéren átadott kápolna első lelkésze. Szerényen, alázatosan és jóízű humorral szolgálja a körülötte élőket, igazi példakép. Imre atya 2016. október 23-án megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, majd november 12-én az Emberi méltóságért díjat.

„Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díj

Horváth Gábor

Földrajz-biológia szakos általános iskolai tanári diplomáját 1982-ben, egyetemi végzettségét 1989-ben szerezte meg. 1983 óta tanít a Kassa Utcai Általános Iskolában. Tanári munkáját kiemelkedően magas színvonalon végzi, a szakmája iránt mélységesen elkötelezett pedagógus. Első igazgatói kinevezését 1992-ben kapta. Az azóta eltelt 25 évben a nevelőtestület, a tanulók és a szülők bizalma és tisztelete töretlen iránta. Vezetői érdemeit demokratikus szellemének, inspiráló, előremozdító stílusának, gyermekszeretetének köszönheti. A megújulás mellett fontos számára az értékek megőrzése, a hagyományok ápolása is.

Huller Ágoston

A kerületi képzőművész hosszú évek óta szervezi fáradhatatlanul a helyi művészeti életben kiemelkedő jelentőségű kiállításokat, tárlatokat, művészeti találkozókat. Szervezője és egyben motorja az 5KOR Képzőművész Csoportnak, amely hazai és nemzetközi kiállításokon egyaránt sikeresen képviseli a kerületi alkotótevékenységet. Megalapítója és állandó organizátora a Magyar Festészet Napja kerületi kiállításainak. Kurátori tevékenységének köszönhetően jött létre az immár közel egy évtizedes Szamárfül című kiállítássorozat.

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületért” díj

Dr. Jászberényi József László

1996-ban diplomázott a Debreceni Egyetemen magyar-történelem-filozófia szakon, majd 2001-ben az egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot. Számos magyar egyetemen és külföldi országban tanult, dolgozott, és végzett gerontológiai kutatásokat. Több nyelven beszél és tart előadásokat. 2009-től a Zsigmond Király Főiskola Gerontoedukációs Kutatóközpontját, 2011-től ezzel párhuzamosan a Szentendrei Aranykor Központot is vezeti. 2015-ben Pest megyéért emlékérmet kapott. Gerontológiai témában több könyve jelent meg már. 2011-ben Óbudán és Szentendrén indította útjára az 50 felettiek képzését. A 2012 szeptemberében induló Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Nyugdíjasok Akadémiájának főszervezője. Az élet legkülönfélébb területeit (napi politika, geopolitika, művészet-, civilizáció- és sporttörténet) felölelő érdeklődése megmutatkozik magas színvonalú, érdekes előadásaiban.

Művelődésért díj

Dr. Heilauf Zsuzsanna
történész-muzeológus, a Tomory Lajos Múzeum vezetője

Knizner Anikó
a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda vezetője

Tóth János
gombkötő- és paszománykészítő mester, történelmi viseletek kiegészítő díszítményeinek készítője

Kastélydombi Általános Iskola tantestülete

Pestszentimrei Közösségi Ház

„Gondoskodás az emberért” díj

Oroszné Dege Zsuzsanna
a Hétszínvirág Bölcsőde kisgyermeknevelője

Pantó Lászlóné
a Bababirodalom Bölcsőde vezetője

Pappné Gál Beatrix
a Csibész Családvédelmi Központ szakmai vezetője

Gyöngyvirág Szociális Szolgálat munkaközössége

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem

Hámori Zsuzsanna
a H2O Synchro SE vezetőedzője

Pintér Béla
az 1908 SZAC KSE elnöke

„Mi szívügyünk” elismerő oklevél

Andrássy Géza
a Pestszentimrei Sportkör Egyesület volt elnöke

Buzsákiné Király Klára
a Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda vezetője

Háló Gyula
a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a kerületi „cipősdoboz-akció” szervezője

Nagyné Kovács Mária
a Fáy u. 2. alatti 60 lakásos önkormányzati ingatlan gondnoka

Szigeti Ferenc
művelődésszervező, aki nyugdíjasként is aktív részt vállal a Rózsa Művelődési Ház és a kerület kulturális életében

SOFI utazó gyógypedagógusi munkaközössége

Kerületünk fiatal tehetsége

Lugosi Ali Dániel

A 17 éves klarinétművész 2014-ben megnyerte az MTVA Virtuózok komolyzenei tehetségkutató versenyét. Azóta számos sikert aratott nemzetközi versenyeken.

Tadissi Yves Martial

A magyar karate-utánpótlás kiemelkedő tehetségű tagja, 9 éve a karateválogatott tagja kumite (küzdelem) kategóriában. Korosztályában számos díjat nyert például Európa-bajnokságokon és világversenyeken.


- Ez esetben egy olyan forradalom és szabadságarcra emlékeztet bennünket, amelyből nem a siker és a győzelem fogalmainak segítségével emelhetünk át valamit a jelenbe, hanem sokkal inkább azoknak a jellemzőknek a felfedezésével, amelyek ezt a sokat tépett és marcangolt nemzetet 1000 éve működtetik. 1848-ban az ország, a nemzet, a haza és a hazaszeretet fogalmai voltak azok, amelyek összekovácsolták ezt a sokszínű nemzetet. A Kárpát-medencében testvér volt örmény, lengyel, horvát, szerb és magyar, és egységben családként szállt szembe az elnyomó Habsburg hatalommal. A forradalomra emlékezve olyan hősöket láthatunk, akik bár elporladtak, évről-évre megmutatják, hogyan kell hinni, összefogni, kitartani és küzdeni. Ezek azok a cölöpök, amelyek tartják a magyarság történelmét, és amelyek a legnagyobb viharokban is biztosan álltak.


A legnagyobb kincs az ember


A polgármester úgy fogalmazott, hogy a magyarság örökségét elpusztíthatatlanná és a népet halhatatlanná az a szellemi és lelki táplálék teszi, amelyek akkor kovácsolnak össze egy nemzetet, amikor a hazát kell megvédeni.

VAA 5803 copy
- Ugyanakkor egy nemzet történelme nem csak háborúkból áll. Nagy adomány, és Istentől kapott kegy a XVIII. kerület közösségének, hogy minden év március idusán újabb és újabb példaképeket tüntethetünk ki. Ők a legnagyobb kincseink. Embertestben, aranyszívvel. Olyan elhivatott szakemberek, kiváló művészek, elkötelezett lokálpatrióták, akik a ’48-as és az ’56-os hősök nemességét őrzik.

VAA 5701 copy
Ezért kötelességünk időről időre köszönetet mondani, és nem csak a tisztelet okán, bemutatni őket mindenkinek, aki csak kicsit is kételkedik az olyan értékekben, mint a hit, az összefogás, a hűség, a küzdelem s a feltétel nélküli szeretet.
A kitüntetések átadásán részt vett Kucsák László országgyűlési képviselő. Az elismeréseket Ughy Attilával együtt adta át Lévai István Zoltán, Galgóczy Zoltán, Dömötör István és Szarvas Attila alpolgármester.

VAA 5785 copy