Legyen a régi, de új!

Írta:  2013.11.03.
Megférnének egymás mellett a tradíciók és az újítások a megújuló Bókay-kertben.
Sportpályákat, strandolásra alkalmas medencéket, tanösvényt, ligetes pihenősétányokat álmodnak a megújításra váró Bókay-kertbe a tervezők. Elsőként azonban a Heinrich–Kiss-villát építik újjá, amint a pályázati forrásokból nyerhető pénz rendelkezésre áll – tudhattuk meg az október 24-i lakossági fórumon.

Minden bizonnyal lakóházak állnának a mai Bókay-kert nagy részén, ha Bókay Árpádné Herrich Szidónia, a család egyik befolyásos tagja nem kezd lobbizni a birtok megőrzése érdekében. A harmincas években ugyanis az akkori helyhatóság parcellázni készült a mai Szélmalom utca felőli részeket, és csak a hathatós fellépésre döntött úgy: maradjon egyben a terület. Így maradhatott meg Pestszentlőrinc öröksége, az a hatalmas, ősfás park, amely a fővárosban is kivételnek számít. És amelynek megújulására eljött az idő.

Találjuk ki!

Kardos Gábor, a Bókay-telep önkormányzati képviselője régóta sürgeti a terület újragondolását. A kert, amelynek természeti adottságai továbbra is páratlanok, kiemelkedő értéke kerületünknek. A mindennapokban betöltött fontos szerepére tekintettel a fenntartó Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nagy gondot fordít állagának a megőrzésére, ám az infrastruktúra ma már csöppet sem korszerű. A faházak, a napjainkban már nehezen áttekinthető belső víz-, csatorna- és úthálózat, a nyári napokon kicsinek bizonyuló strandmedence csak részleges probléma: a park egészén látni, hogy „nincs kitalálva”.
Az önkormányzat 2011-ben támogatta Kardos Gábor kezdeményezését egy kulturális örökségvédelmi munkacsoport megszervezésére, 2013-ban pedig a képviselő vezetésével megalakult a Bókay-kert fejlesztési tervét előkészítő munkacsoport. Először, 2013 tavaszára, a Herrich–Kiss-villa felújításának tervei készültek el, majd a Városgazda Zrt. kidolgoztatott egy előzetes tervjavaslatot. A Bókay-kert jövőjének újragondolása elengedhetetlenné tette a lakossági vélemények meghallgatását és profi tervezők bevonását. Kiemelt feladat a lehetséges pályázati források felkutatása is. Az ugyanis már az első pillanattól nyilvánvaló, hogy ekkora volumenű beruházást saját költségvetésből nem tud finanszírozni az önkormányzat.
− Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a korszerű igényeknek megfelelő, egyszersmind bizonyos tradíciókat is szem előtt tartó megújult közösségi tér jöjjön létre – hangsúlyozta Lévai István Zoltán alpolgármester az október 24-én a Bókay-kerti villában rendezett lakossági fórumon. – A fejlesztések azonban csak fokozatosan és pályázati források bevonásával lehetségesek.

Honnan lesz pénz?

Pályázati forrás éppenséggel akad. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben kiírja önkormányzati fenntartású múzeumok számára az Alfa program pályázatát. Erre nyújtotta be az önkormányzat a Tomory Lajos Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen azt a tervdokumentációt, amelyet a Bókay-kert megújításának egy részéről készíttetett a munkacsoport.
− Az egykori Heinrich–Kiss-villát szeretnénk felújítani – mondta Kardos Gábor. – Úgy véljük, ez az épület, amely valaha az itteni majorság központja volt, méltó központi épülete lehetne a megújuló Bókay-kertnek is. Itt kap majd helyet a Tomory Lajos Helytörténeti Gyűjtemény anyaga. Az intézmény oktatási, múzeumpedagógiai, rendezvényszervezési, turisztikai tevékenysége túlnőhet a kerület határain, s a megújuló Bókay-kerttel együtt a kerület egyik fontos vonzereje lehetne.
Amint az Heilauf Zsuzsanna helytörténész, a gyűjtemény vezetője tájékoztatásából kiderült, az egyetlen ok, amiért a villaépület felújítása nem kezdődhetett el az idén, az, hogy a minisztérium ebben az évben csúszva és maximált forráskeretekre írta ki a pályázatokat. Így a munkacsoport és a gyűjtemény csak jövőre tudja benyújtani az anyagot, remélve, hogy a projekt 2014-ben el is kezdődhet.

Új kert születik

A következő feladat a teljes Bókay-kert fejlesztési tervének kidolgozása. A lakossági fórumon az ezzel megbízott tervezőpáros is megtartotta prezentációját. Ebből megtudhattuk, hogy a fejlesztések egyik csoportjába a szükséges átalakítások tartoznak: ilyen a főépület átépítése, a gyalogos és kerékpáros utak rendezése, a munkagépek felvonulási útvonalának kialakítása, a faállomány sérelme nélkül a parkolóhelyek ésszerű kialakítása a kerten belül és a kert Margó Tivadar utcai frontján, a kert zöldfelületének növelése, a Szent Lőrinc-kápolna körüli park bevonása a tervező munkába, a sportlétesítményeket kiszolgáló, elavult faházak átépítése.
− A kert tartalmi újragondolásával járna viszont a fedett uszoda bővítése és ezzel párhuzamosan újabb nyári medence, illetve medencék kialakítása, tanösvények, népi játékok játszóterének a kialakítása, sétányok, padok, pihenők, kerti tó létesítése, a Bókay általános iskola tagintézményének összevonása az anyaiskolával, ami mintegy 20 százalékkal bővíthetné a kihasználható területet. A kert Margó Tivadar utcai részének infrastruktúráját, bérlés formájában, vállalati rendezvények megszervezésére is alkalmassá lehet majd tenni – mutatott rá Kardos Gábor.
A fórumon megfogalmazott lakossági igények között szerepelt a világítás korszerűsítése, a kutyák kitiltása a területről, valamint a Bókay-kert honlapjának a megújulása is.