Mélyre nyúló gyökerek

Írta:  Róth Ferenc 2017.08.23.

Unitárius találkozó Erdélyben.

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a pestszentlőrinci unitárius gyülekezet, sok eseménnyel, programmal. Ezek közé tartozott a konfirmáció, amelyen szép számban vettek részt fiatalok. Június 18-án hatan állták körül az úrasztalát, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről. Évről évre vannak felnőtt konfirmandusok is.

VAA 9093 copy

Minden év augusztusának második szombatján tartják a Szejkefürdői Unitárius Találkozót a nagy székely író, néprajzi gyűjtő Orbán Balázs sírjához vezető székelykapuknál.
A tizenkilencedik alkalommal megszervezett találkozó augusztus 12-től 19-ig tartott a reformáció 500. és a vallásszabadság kihirdetésének 449. évében.


Szejkefürdő és Homoródfürdő


A szervező a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, a magyarországi egyházkerület és a Küküllői Unitárius Egyházkör volt.
A szejkefürdői találkozó egy, a XIX. században feljegyzett unitárius találkozóban gyökerezik. A Kis- és a Nagy-Homoródmente unitárius egyházközségeinek tagjai az aratás és a csépelés utáni időszakban, augusztus utolsó vasárnapján felmentek Homoródfürdőre, ahol a források mellett istentiszteletet tartottak, majd mulattak. Az Erdély másodszori elcsatolását követő években még élt ez a hagyomány, a kommunista diktatúra idején azonban szünetelt. E vallási hagyomány újraélesztése és egyetemes szintre emelése 1999-ben történt meg.


Sok-sok vendég


A találkozóra egy közel 20 fős delegáció utazott a kerületből, dr. Szent-Iványi Ilona lőrinci unitárius lelkész vezetésével, Giba Ferenc gondnok, valamint presbiterek és hívek részvételével. A lelkész ünnepi istentisztelet keretében úrvacsorát osztott, palástos szolgálatot végzett.

Augusztus utolsó hetében a Balaton partján lesz hittantábor Szabó Csengele hitoktató-lelkész szervezésében.


A szejkefürdői program a pestszentlőrinci hívek által vitt unitárius zászló átadásával kezdődött, majd Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese és Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere mondott üdvözlőbeszédet.
Az ünnepi istentiszteleten Kászoni Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház püspöki helynöke szolgált. A résztvevők az istentisztelet után megkoszorúzták Orbán Balázs sírját.
Szórakoztatásként a dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes Kisküküllő menti népdalokat és néptáncokat adott elő.