Az Önkormányzat elismeréssel és kitüntetésekkel adózott a Kerület Kiválóságainak

Írta:  2014.03.15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata többek között „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” elismerő címet, „Művelődésért-díjat”, valamint „Gondoskodás az emberért –díj” elismeréseket adományozott. Ez utóbbi elismerésben részesült Márkus Gábor a Tiszta Forrás Alapítvány elnöke és munkaközössége is. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület hajléktalan ellátásáért végzett hosszú távú, példaértékű alapítványi munkáját köszönte meg.
 
Az elismeréseket Ughy Attila polgármester, Kucsák László, dr. Lévai István Zoltán és Csomó Tamás alpolgármesterek adták át.
Ughy Attila polgármester beszédében megfogalmazta miért e nemzeti ünnepet tekinti a legméltóbb alkalomnak e jeles esemény megtartására. „Szeretett országunk ünnepeinek javarésze azokra az Istennel folytatott alkura emlékezik, amelyek során jobbá akartuk tenni az életünket. Ünnepeink javarésze a tenniakarás nagyszerűségét hirdeti. Így van ez, ha 1956 dicső őszét ünnepeljük, és így van ez most is, amikor a márciusi ifjak rövid forradalmára és hosszú szabadságharcára emlékezünk. Ezért tartom nagyszerű hagyománynak, hogy kerületünk legkiválóbb lakóit március idusán díjazzuk.”
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés és elismerő cím egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható. Ezt a címet két kerületi kiválóság kapta meg.
Járainé dr. Bődi Gyöngyi a Vörösmarty Mihály Ének- Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes igazgatói munkáját és elhivatottságának elismerését fejezi ki.
Dr. Juhos Adrienne orvos. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete példamutató orvosi elhivatottságát köszöni meg.
 
 
Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni teljesítményért, illetve alkotói munkaközösségek részére. Ezt a kitüntetést szintén két kiváló személyiség vehette át.
Kiss László a Szemeretelepi Református Egyházközség lelkésze. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a sok éves elhivatott lelkészi munkáját köszöni meg.
Dr. Mayer Lajos jelenleg a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének nemzetközi ügyintézője Brüsszelben. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Pestszentimréért végzett kiemelkedő közösségi munkáját köszöni meg.
 
 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért-díj” kitüntetés a kerület fejlődésének, jó hírnevének elősegítéséért végzett teljesítményért olyan személy, közösség részére adható, aki nem kerületi lakos vagy nem kerületi bejegyzésű szervezet.
Ezt az elismerést Kurdi János a Felnőttek Gimnáziumának igazgatóhelyettese vehette át. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségfejlesztő, példamutató elhivatottságú pedagógiai munkát köszöni meg.
 
Művelődésért-díj” a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek részére adható. Ebben a kitüntetésben három kiváló pedagógus részesült.
Keresztes Nagy Csaba pedagógusnak a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete magas színvonalú nevelői és oktató munkáját köszöni meg.
Peitliné Hlavaj Éva, a Darus Utcai Általános és Magyar–Német Két Tannyelvű Iskola pedagógusának a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az aktív szerepvállalásának és a tehetséggondozó munkájának elismerését fejezi ki.
Perge Zsoltné, a Napsugár Óvoda vezetőjének a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekekért végzett odaadó munkát köszöni meg.
 
 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért, a kiemelkedő nemzetközi eredmény elismeréséért, példamutató tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.
Varga István testnevelő tanár és labdarúgó edzőnek a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes nevelő edzői munkáját és elhivatottságát köszöni meg.
Vladár Istvánné, a Vörösmarty Mihály Ének- Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium testnevelő- és gyógytestnevelő tanárának, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi diákok sportéletének fejlesztéséért végzett kimagasló munkáját köszöni meg a kitüntetés adományozásával.
Kerületünk Fiatal Tehetsége” elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, maximum 30. életévét betöltött, kultúra, sport, tudomány, művészet területén elismert fiatalok részére adható. Kiss András operaénekesnek a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kitartó munkájának és kiemelkedő tehetségének elismerését fejezi ki.
Gondoskodás az emberért-díj” a kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.
Gulyás Tibor a XVIII. kerület lakója, 21 évvel ezelőtt alapította meg a Budapesti Patrónus Alapítványt. A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az autista gyerekekért és felnőttekért végzett elhivatott alapítványi munkájának elismerését fejezi ki.
A Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia Karitász csoportjának a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a csoport kiemelkedő karitász tevékenységét és az aktív, példaértékű közösségi munkáját köszöni meg.
Szabina Patika munkaközösségének a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kimagasló szakmai munkájukat ismeri el.
A Tiszta Forrás Alapítványt 1992-ben alapította a Márkus házaspár. Elesett, elsősorban alkoholbeteg emberek megsegítésére hozták létre az alapítványt, majd kialakították a Nappali Melegedőt és az Éjjeli Menedékhelyet, így 1997 óta működési engedéllyel bírva végzi az alapítvány a hajléktalan ellátást a kerületben. Az első években négy-öt ember végezte a segítő munkát, ma már 12 főállású munkatárs és számtalan, tapasztalt önkéntes segítő dolgozik a keresztény értékrendet képviselő alapítványnál.
A tagok: Márkus Gábor kuratóriumi elnök, Márkusné Láng Ilona kuratóriumi tag, missziós lelkész, Batizné Liebszter Mária intézményvezető, Boros Zoltán, Buschenreiter László, Fazekasné Budavári Éva, Józsa Emese, Malcsiner Nikolett, Mihály Edit Angéla, Nagy Istvánné, Okeke Ferenc, Papp József, Szabóné Feminger Éva, Zmyka Ilona.
 
Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.
Farkas Ferencné NYÉVE elnökségi tagnak és Kőfalvi Pál NYÉVE elnöknek a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi nyugdíjas közösségért végzett példaértékű támogató-szervező munkát köszöni meg.
XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet munkatársainak a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a tehetséggondozás és a pedagógiai tanácsadás területein végzett kiemelkedő munkát köszöni meg.
Sárkányné Csákány Magdolna a Cseperedő Óvoda igazgatójának a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes kiemelkedő és elhivatott igazgatói munkáját köszöni meg.
Sinkovicsné Pirigyi Katalin a Kastélydombi Általános Iskola pedagógusának a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület gyermekeiért végzett 25 éves szakmai munka elismerését fejezi ki.
Dr. Téglás Tivadar nyugalmazott igazgató, helytörténésznek a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes pedagógiai nevelése és a kerületi helytörténészi munkája elismerését fejezi ki.
Sztarek lászlónak a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvodáért Egyesületben végzett 25 éves elkötelezett lelkes, aktív, önzetlen támogatói és segítői munka elismerését fejezi ki.
A Pitypang Óvoda munkaközösségének a kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelés területén folytatott kiemelkedő, példaértékű munka elismerését fejezi ki.