Átadták a Magyar Örökség díjakat

Írta:  R.F. 2019.04.04.

Főhajtás Sztehlo Gábor előtt, büszke lehet rá a nevét viselő iskola is.

Emelkedett hangulatú, a Magyar Örökség elismeréshez méltó ünnepséget rendeztek március 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. E díjjal ismerték el többek között posztumusz Sztehlo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő tevékenységét, aki ezerötszáznál több gyerek életét mentette meg. Ma óvoda, általános iskola és gimnázium viseli a nevét a kerületben.

VAA 5552 copy

VAA 5543 copy


Mielőtt beszámolnánk az átadási ünnepségről, engedtessék meg néhány mondat az 1974-ben elhunyt Sztehlo Gáborról. Az evangélikus lelkész 1944 márciusától szervezte zsidó származású gyermekek mentését, aminek köszönhetően ezerötszáznál is több gyerek menekült meg a háború vérzivataros évében. A sors azonban hosszú éveken át nem adta meg neki, hogy magyar földben nyugodhasson.

Farkasrét befogadta

1961-ben svájci látogatása során szívinfarktust kapott, így orvosi javaslatra Svájcban maradt, ott folytatta lelkészi tevékenységét. Időközben az útlevele lejárt, s még látogatóként sem térhetett vissza Magyarországra. A szigorú korlátozást a svájci állampolgárság elnyerése oldhatta volna fel. Mindennél jobban várta a tízéves várakozás leteltét, hogy hazatérhessen. Mindössze két hónap választotta el álma megvalósulásától, amikor meghalt. A rendszerváltozás után „hazatért”, hamvai a Farkasréti temetőben nyugszanak.

Láthatatlan múzeum

A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon intézményeknek, csoportoknak, magánszemélyeknek adható, amelyek, illetve akik a tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány felemelkedéséhez, a társadalom erkölcsi, szellemi színvonalának emeléséhez. Ezek és ők alkotják a magyarság „láthatatlan szellemi múzeumát”.


Bizonyára minden sztehlós diák ismeri a névadó evangélikus lelkész tragikus történetét. Az intézmény számos tanulója és természetesen az igazgatójuk, Vicziánné Salla Ildikó is ott volt az akadémiai ünnepségen, amelynek keretében posztumusz ismerték el a névadó Sztehlo Gábor lelkész gyermekmentő tevékenységét is.

Közösségépítő erő

Az átadási ünnepségen Klinghammer István professzor, a bírálóbizottság és a Magyar Örökség Bizottság elnöke Sztehlo Gábor életútjának méltatása mellett elmondta: e díj közösségépítő erejű kincs is, hiszen kisközösségek tevékenységét, munkáját ismeri el. Hangsúlyozta azt is, hogy azok részesülhetnek az elismerésben, akik a tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

Lelkész az aranykönyvben

Személyesen nem tudott megjelenni az ünnepségen Fabiny Tamás, a gondolatait azonban kivetítőn megosztották a jelenlevőkkel. Az evangélikus lelkész, püspök kiemelte Sztehlo Gábor bátorságát, amire valóban nagy szükség volt azokban az időkben. Nem véletlen, hogy a neve bekerült a magyarság „aranykönyvébe”.

Az elismertek

Magyar Örökség díjban részesült Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere a közösség több évtizedes szolgálatáért, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a gyermekmentő tevékenységéért, a Bethesda Gyermekkórház, Ilia Mihály az irodalmi munkásságáért, posztumusz Németh Antal a színházművészeti munkásságáért, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, posztumusz M. Katanics Mária a zenepedagógiai tevékenységéért és az általa alapított Szilágyi Erzsébet Női Kar.


Büszkék lehettünk, amikor újságíró-kollégánk, Novotny Zoltán, a Magyar Örökség Bizottság tagja adta át az elismeréseket Weissmahr Zsuzsannának, Sztehlo Gábor Magyarországon élő unokahúgának, Andrási Andornak, a Sztehlo-gyerekek voltunk című kötet egyik szerkesztőjének és Keveházi László nyugalmazott evangélikus esperesnek.