Székelyudvarhely újra testvérváros lesz

Írta:  Bodzay Zoltán 2019.08.29.

A képviselő-testület elfogadta a testvérvárosi megállapodás kiegészített szövegét.

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az augusztus 16-i rendkívüli ülésén elfogadta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Székelyudvarhely között kötendő testvérvárosi megállapodás kiegészített szövegét, így várhatóan még az ősszel aláírják a dokumentumot.


Székelyudvarhely Turul szobor a Városházánál


Az 1945-öt követő sajnálatos határrendezés után Pestszentlőrinc elvesztette testvérvárosi kapcsolatát az akkor már nem Magyarországhoz tartozó Székelyudvarhellyel. A háborús és az 1956-os iratrongálások miatt már csak levéltári emlékekből, valamint a Magyar Távirati Iroda korabeli közleményeiből tudhatunk ennek az annak idején élő együttműködésnek a tényéről.


Megújuló együttműködés


Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a korabeli kapcsolatok részleteinek ismerete nélkül is jó viszonyt ápolt az elmúlt években a nagy múltú, magyarságát büszkén vállaló székelyföldi településsel. Szándékában állt tehát feleleveníteni azokat a rég elfeledett emlékeket, amelyek valaha összekötötték a két települést.

Az országzászló 1941-es avatása Székelyudvarhely főterén


Korabeli tudósítások szerint 1941. szeptember 5-én tartották Székelyudvarhely főterén az emlékhely, az országzászló avatását, pontosan egy évre rá, hogy a magyar honvédek átlépték a trianoni határt. A zászlót az akkori testvérváros, Pestszentlőrinc megyei jogú város adományozta Székelyudvarhelynek. Az emlékművet Magyarország középcímere, Erdély, Udvarhely vármegye, Pestszentlőrinc és Székelyudvarhely városok címerei díszítették. Az ünnepségen egyes források szerint megjelent Pestszentlőrinc megyei jogú város küldöttsége, élén a polgármesterrel, a kolozsvári születésű dr. Balogh Gézával, aki szívhez szóló beszédet mondott, más források arról számolnak be, hogy a rossz időjárás miatt a küldöttség útközben elakadt, s a beszédet csak később mondhatta el a polgármester.


Amint azt Lévai István Zoltán elmondta, a két település közötti kapcsolat felelevenítésének első lépéseként az év elején egy kiállítást állítottak össze, amelyet először a kerületünkben mutattak be, majd májusban nagy sikerrel szerepelt Székelyudvarhelyen is. Az alpolgármester hozzátette: a testvérvárosi kapcsolatok felelevenítésének legfőbb célja az, hogy – folytatva a hagyományokat – aktív kulturális együttműködés jöjjön létre az egyik legnagyobb arányban magyarok lakta erdélyi település, Székelyudvarhely és Pestszentlőrinc-Pestszentimre között.
A testvérvárosi kapcsolatokért felelős alpolgármester, Szarvas Attila emlékeztetett: miután Magyarország alaptörvénye, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény is lehetőséget nyújt arra, hogy a hazai települések együttműködjenek más országok helyi önkormányzataival, a kerület vezetése 2018 februárjában újra felvette a kapcsolatot a székelyföldi várossal. Azt is elmondta, hogy amikor a hazai delegáció Gálfi Árpádnak, Székelyudvarhely polgármesterének a meghívására látogatást tett a polgármesteri hivatalban, szóban megállapodtak arról, hogy a közös gyökerű kultúra bemutatása érdekében megújítják az együttműködést.


Minél szélesebb körben


A testvérvárosi megállapodás szövegtervezetét még tavaly elküldték a XVIII. kerület vezetői Székelyudvarhelyre, ahol azt a román törvények szerint átdolgozták és kiegészítették.
A megállapodás értelmében a két fél elsősorban azért lép újra testvérvárosi kapcsolatba, hogy a határ két oldalán élő közösségek között olyan szoros baráti kötelékek jöjjenek létre, amelyek által megismerhetik egymást a lakosok, s találkozásaik alkalmával kicserélhetik, hasznosíthatják a tapasztalataikat, múltbeli és jelenkori kulturális értékeiket.
A két település önkormányzatában dolgozók tudják, hogy egy testvérvárosi kapcsolat akkor eredményes és életképes, ha a polgárok abban a lehető legaktívabban vesznek részt. Ezért törekednek majd arra, hogy Székelyudvarhely és a XVIII. kerület együttműködése ne merüljön ki az önkormányzati és intézményvezetők találkozásaiban, hanem abban a lakosok lehető legszélesebb köre vegyen részt.

 

Életre szólóan


A települések vezetői ennek jegyében különösen szükségesnek és kívánatosnak tartják azt, hogy az ifjúság számára nyíljék minél több lehetőség a találkozásra. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a múltban egymástól méltatlanul elszakított közösség fiatalsága az együttműködés létrejöttével egymás életét, szokásait mind jobban megismerje. Azt szeretnék, ha szoros, életre szóló közösségi és személyes kapcsolatok jönnének létre, amelyek akár több generációt is átfognak. Ezen túlmenően a gazdasági kapcsolatok kialakítása is a célok közé tartozik.
A székelyudvarhelyi fél által átdolgozott, kiegészített és elfogadott testvérvárosi megállapodás szövegét augusztus 16-án az önkormányzat képviselő-testülete ismét napirendre vette, s elfogadta azt, ami lehetővé teszi a dokumentum mielőbbi aláírását.

(fotó: Wikipedia)