„Mi vagyunk az igazi, egységes ellenzék!”

Írta:  Bodzay Zoltán 2019.09.26.

Láng László polgármesterjelölt: Hiszünk a társadalmi sokszínűségben és a szolidaritás fontosságában.

Az AGORA szeretne minél több jelöltet bejuttatni a kerületi képviselő-testületbe annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb ráhatással legyen a helyi közéletre, hogy céljai minél nagyobb térben nyerjenek létjogosultságot. Az egyesület kiemelt célja, hogy polgámesterjelöltje, Láng László jó eredményt érjen el, és neve által az AGORA Lokálpatrióta Egyesület minél ismertebb legyen.

7. B. Láng László VAA 8202 copy

– Az AGORA alulról szerveződő ökomozgalomként kiáll az egészséges lakókörnyezet megteremtéséért, a civil kurázsi megerősítéséért – tudtuk meg az AGORA Lokálpatrióta Egyesület polgármesterjelöltjétől.
Láng László már három éves korában a Kassa iskolába járt felkészítő ovistornára, majd onnantól kezdve szertornázott. Az általános és a középiskolai tanulmányai elvégzése után különböző képzéseken vett részt, s kis kitérő után építőipari vállalkozóként tevékenykedett.
Az egyesülettel együtt a céljai között szerepel a természetes és az épített környezet közötti harmónia fenntartása, megóvása, megismerése, továbbfejlesztése és biztonságosabbá tétele, valamint újabb közösségi kertek létrehozása, szervezése, működtetése. Ez utóbbihoz lehet jó eszköz a polgármesterjelölt szervezőkészsége, ami mellett számít az egyesület tagjainak különböző jellegű szakértelmére.
– Még ha ezt sokan nem is vallják be, nem érthetünk mindenhez egyformán. Belátva ezt, én úgy vagyok vele, hogy ha valamihez nem értek, akkor tudom, hogy ki az, aki viszont nagyon érti a dolgát, ezért az ő szaktudását és segítségét kérem. Igyekszem ezért olyan emberekkel körülvenni magam, akik okosabbak nálam – mondta el Láng László.

Van víziójuk a kerület jövőjéről


Az AGORA Lokálpatrióta Egyesület fő célja az, hogy a XVIII. kerületben lakó civilek lehetőséget kapjanak a követlen a lakóhelyüket érintő kérdések megvitatásában és eldöntésében.

Az egyesület lehetőséget kínál minden a XVIII. kerületért tenni kívánó polgár számára arra, hogy aktívan beleszólhasson abba, mi miért történik a lakóhelyünkön, illetve az egyes területeket érintő kérdések megtárgyalásának eredményéről pontos és hiteles visszajelzést kapjon. Ehhez az első lépés, hogy képviselőt juttassanak az önkormányzatba, majd a következő választáson már megkerülhetetlen erővé váljanak a helyi civilek a XVIII. kerület önkormányzatának döntéshozatali rendszerében.


A „zöld” gondolat


Úgy érzik, hogy az egyesület a Lakatos-lakótelep és környékén eddig elvégzett munkával bizonyított, amikor alulhasznosított, olykor veszélyes területeket hoztak rendbe, és közösségépítő programokat szerveztek különböző korosztályoknak. Örülnek, hogy „zöld” gondolataik már az óvodai nevelési programba is bekerültek, formálva ezzel több, mint száz gyermek természetismeretét. Eközben azonban rengeteg információt, tapasztalatot gyűjtöttek, és olyan tudásra tettek szert, ami túlmutat az egyesületi kereteken, vagy a Lakatos-lakótelep környezetén.


Pozitív szemlélet


Külön kiemelik, hogy az egyesület az öncélú kritika, vádaskodás és a másik fél lejáratását elfogadhatatlannak tartja. Üzeneteik kizárólag a célok megjelölésére és a pozitív gondolkodásra irányulnak, mivel a folyamatosan jelenlévő negatív gondolkodás helyrehozhatatlanul rombolja az őszinte és tartós összefogást. Csak így érhető el, hogy a XVIII. kerületből a főváros legzöldebb kerületét varázsolják közösen, ahová minden lakó örömmel tér haza!
Az októberi önkormányzati választáson az a céljuk, hogy legalább egy egyéni választókerületben nyerjenek, a többi helyen pedig a hosszú távú terveikhez biztos alapot jelentő szavazatokat szerezzünk.
Meggyőződésük, hogy a helyi politika nem pártok csatájának helyszíne kell legyen. Nem hisznek abban, hogy bármely oldal képes lenne tökéletes munkára, míg a velük szemben állók mindent tönkre tennének. A csatározások helyett olyan civilekre van szükség szerintük, akik bátran élnek lehetőségeikkel, kézbe veszik a saját lakóhelyük sorsának irányítását, és aktívan alakítják a környezetet.


Olyan kerületet szeretnének, ahol erős a civil társalom, ahol megbecsülik a civil kezdeményezéseket, és azokat a lehető legszélesebb körben támogatják, segítik.
– Mi vagyunk az igazi, egységes ellenzék, mert párthovartartozás nélkül, a saját értékrendünk mentén összefogjuk azokat, akik másként gondolkoznak, mint a jelenlegi városvezetés. A szervezetünk nyitott szellemű, el- és befogadó, a különböző társadalmi csoportokat egyenlő bánásmódban részesítő politika mellett foglal állást. Vagyis az AGORA hisz a társadalmi és a kulturális sokszínűségben. Olyan kerületet szeretnénk, amelynek közössége szolidáris, amely kiáll az elesettek, az idősek, a sérülékenyek felkarolásáért, és nem fél az újtól, a rendkívülitől, a másféle gondolkodástól.
Az AGORA szeretne minél jobb eredményt elérni és a lehető legtöbb jelöltet bejuttatni a kerületi képviselő-testületbe annak érdekében, hogy minél nagyobb hatással legyen a kerületi közéletre.