Régi-új helyen Szent Imre szobra

Írta:  G.A. 2019.10.10.

Az áthelyezett Szent Imre-szobor meghitt avatásának-áldásának lehettünk tanúi a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia kertjében október 7-én.

Jól választottak új helyet a szobornak a templomkerten belül, amikor úgy döntöttek, hogy a fák közül az utca felőli legforgalmasabb oldalra helyezik, ahol jóval többen láthatják.
A szobor előtti tágas téren egyúttal a liturgikus ünnepség vendégei is jobban elfértek.
– Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kötelességének vallja kulturális és történelmi emlékezetünk minden egyes helyi értékének megőrzését – mondta a köszöntőjében Ughy Attila polgármester. – Miután az idő vasfoga nem kímélte Visnyovszky Lajos 1931-ben átadott alkotását, elérkezett az idő annak restaurálására. Tampu-Ababei József plébános úr segítségkérő levele nyitott fülekre talált az önkormányzatnál.

szentimre1

szentimre2

szentimre3

szentimre4


A magyar állam, a keresztény kultúra alapjait Szent István királyunk rakta le, amiben támasza volt fia, Imre herceg is. A trónörököshöz írott intelmei a mai napig útmutatással szolgálnak minden jóravaló magyar embernek.
– Ezért is felemelő azt látni, hogy egy ilyen jelentős alkotást hogyan tudunk együtt, közös munkával megőrizni a következő generációknak. Itt megragadnám az alkalmat, hogy külön köszönetet mondjak mindazoknak, akik rögtön az ügy mellé álltak – tette hozzá Ughy Attila.
A polgármester köszönetét fejezte ki Kardos Gábornak, a XVIII. kerületi Települési Értéktár Bizottság tagjának, Molich Endrének, a Jubileumi Tanácsadó Testület tagjának és Szarvas Attila alpolgármesternek.
– Amikor Szent Imrére mint az ifjúság példaképére tekintünk, aki mindenekelőtt az Isten iránti tiszta szeretetet akarta megélni, a mai fiatalokat is arra szeretnénk rávezetni, hogy Isten szeretetéből mint tiszta forrásból oltsák a szeretet iránti szomjúságukat. Miközben sokszor hallunk a fiatalokra leselkedő veszélyekről, igen ritkán találkozunk olyan bátorítással, buzdítással, amivel a tiszta szeretetforrás felé lennének terelve. Segítsen bennünket a Jóisten, hogy új helyén a Szent Imre-szobor ne csak az alkotó és a restaurátorok ügyességére hívja fel a figyelmet, hanem életpéldájával azt is segítsen megérteni, hogy miért érdemes tisztán, szépen élnünk – adott hangot a reményének Tampu-Ababei József.
A plébános köszöntőszavait követően Snell György esztergom-budapesti segédpüspök megáldotta Szent Imre szobrát.