A tudáson át, a művészeteken keresztül, a hazaszeretetig

Írta:  2011.03.09.
A református egyház a Nagykőrösi úton működtet egyházi iskolát. Orbán Kálmán református lelkész, a Szenczi Molnár Albert Iskola igazgatótanácsának az elnöke alapvető célként említi meg, hogy az oktatás színvonalának tükröznie kell az ott folyó igényes munkát.
 
– Minden energiánkkal arra törekszünk, hogy a pedagógusok és a tanulók felszabadult légkörben tanulhassanak. Ezt segíti az egyházi jelenlét, ami a szeretetnek, a tiszteletnek,a segítőkészségnek a megjelenését és erősödését is szolgálja. Ugyanígy fontos a különféle művészeti ágak megjelenése és támogatása. Így az ének, a zene, a rajz, a néptánc, a népművészet jelenléte. A folyamat már megkezdődött, ezzel is erősítve a felszabadult, értelmes légkört.
– Az egyházi iskolákra jellemző, hogy a szellem mellett nagy hangsúlyt helyeznek a testi nevelésre is.

– A sport, az egészséges élet is fontos része az iskola életének, így nem egy sportágban van lehetősége a nálunk tanuló gyerekeknek, hogy az ép lélek mellett a testük is egészségesen fejlődjön – válaszolta Orbán Kálmán.
 
– Milyen hosszú távú célokat kívánnak megvalósítani?
 
– Az a vágyunk, hogy az iskola ne csak a tanulók oktatását szolgálja, hanem a szülők, a családok felé is értékeket közvetítsen, vagyis a felnőttek is úgy érezzék egy kicsit, mintha hozzánk járnának. Előadásokat, tanfolyamokat, író-olvasó találkozókat, hangversenyeket szervezünk. Fontos, hogy, a haza- és a természetszeretetet erőteljesen jelentkezzen a fejekben és lelkekben. Hisszük, hogy egy jó iskolának világító lámpássá kell válni azok felé is, akik a közelében élnek.
 
Nem csökken a gyermekszám 
Tavaly szeptemberben 364 diák ült be a Szenczi padjaiba. 183 alsós és 181 felsős folytatta a tanulmányait az intézményben. A létszámot – ez 360-365 gyermeket jelent – minden esztendőben kitöltik, az iskola iránt folyamatos az érdeklődés.