Játék felnőtteknek, tanuljunk belőle!

Írta:  2011.03.24.
Interaktív előadás, játék felnőtteknek, hogy tanuljunk belőle. Mindenki tetszését kivívta a Világképző legutóbbi foglalkozása február közepén a Lőrinci Könyvtárban, mindenki aktivizálhatta magát. A tesztek alatt sokan jobban megismerhették társukat, családtagjukat, partnerüket.

Egy élménypedagógus tesztelte hallgatóit, akik szép számban jelentek meg a könyvtár emeleti helyiségében. Bányai Sándor Kalandok és álmok címmel szervezett a számukra egy remek családi programot, persze jöhettek érdeklődők egyedül is. Ők se jártak rosszul, mert a sorsolás szeszélye partnerhez juttatta őket erre a röpke két órára.


Szeszélyes sorsolás 
Kezdődött mindez a személyiségre jellemző kitűzők keresésével, nagyjából felmérhettük ki kicsoda, mit szeret, mi a hobbija.
Ezután jött a fő szám, a páros kommunikáció, amikor az összesorsolt párok egymásnak háttal ültek, és az egyiküknél tizennégy ábra volt, amit a másiknak szóban leírva kellett egy üres papírra vetni, illetve lerajzolni.
 
Pontos fogalmazás
 
Ha ezt családon belül rendszeresen „játszanák” – ami ajánlott lenne -, sok minden kiderülne a házaspárokról vagy éppen a gyermek-szülőkapcsolatról, a sikeres együttélésről.
- Nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, ha közlünk valamit, mert a félreértések bonyodalmakhoz vezethetnek, nemcsak idegenek, hanem a családtagok, párok között is – fogalmazta meg a teszt lényegét Bányai Sándor. – Sokszor előfordul, hogy azt hisszük, a másik érti, amit közlünk vele, miközben kiderül nem is ugyanarról beszéltünk… Félre visz bennünket, ha nincs meg a közös nyelv.
A jó párkapcsolat alapja is, hogy megértsük a másikat.
 
Tanuljunk a játékokból!
 
A tesztet kiértékelte a játékmester, de mint mondta nincs eredményhirdetés, mert ez nem verseny!
Erre jegyezte meg valaki hangosan: - Az a baj, hogy az iskola néha túlzottan is a versenyről szól, holott jobb lenne, ha inkább az együttműködésről, a játékosságról szólna, mert abból többet lehet tanulni.
Ezt többen helyeselték. Az élménypedagógiának – melyet Bányai Sándor is művel – ez a lényege. Az együttműködés hangsúlyozása, ami a családon belül nagyon fontos. Például: a házasfelek ne versengjenek egymással!
- Meg kell találni a legpozitívabb eredményeit az együttműködésnek, adjunk visszajelzést társunknak, mit csinált jól, min kellene változtatni, hogy még jobb legyen – hangoztatta Bányai Sándor, utalva arra, hogy a mostani rajzos tesztnél, ha valaki a 14 megadott ábrából csak egyet tudott lerajzolni, ne azt mondjuk neki, „Milyen béna vagy!”, hanem hangsúlyozzuk ki, amit jól csinált. Ez is a jó házasság (egyik) titka, de a jó nevelésé is.
  
Az élménypedagógia az óvodában is alkalmazható a magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekeknél, a problémamegoldó játékok, kommunikációs gyakorlatok csapat- és bizalomépítő lehetnek. Nagy gondot fordítanak az értékelésre, a pozitív visszajelzések közvetítésére.