Zöldebb városokért

Írta:  2011.08.20.
Hollandiából indult, és most ért Magyarországra a Green City mozgalom: az a város, amely kellő zöldfelülettel rendelkezik, csatlakozhat. A programmal elsősorban a városlakók nyernek

Magyarország hatodik országként csatlakozott tavaly a 2003-ban Hollandiából kiindult, Green City elnevezésű európai mozgalomhoz, amelynek célja, hogy a funkcionális, gazdasági és természeti szempontokat kiegyensúlyozottan számszerűsítse a parkok és más városi zöldfelületek tervezésekor.
A Green City mozgalmat az európai kertépítők szövetsége mint ernyőszervezet koordinálja, az egyes országokban pedig helyi szervezete – Magyarországon a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége (MAKEOSZ), illetve az általa létrehozott Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.–  irányítja. Magyarország 2010 júniusában, Milánóban hatodik tagként, a Milánói Charta aláírásával csatlakozott az európai Green City Mozgalomhoz Hollandia, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország után. Az idén várhatóan csatlakozik Svájc, és Portugáliával is folynak a tárgyalások.
A belépő tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás “költséges dekoráció” percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az “értékes gazdasági és szociális alapigény” szintjére emelik vissza.

Green City mozgalom

A mozgalom a témában már rendelkezésre álló tudományos - gazdasági, pszichológiai, szociológiai, tájépítészeti és ökológiai - eredményeket összesíti, és új kutatásokat is kezdeményez. A nemzetközi tudásbázisba gyűjtött eredményeket folyamatosan eljuttatják a tervezőirodákhoz, önkormányzati döntéshozókhoz, ingatlanfejlesztőkhöz és a lakossághoz.
Minderre azért van szükség, mert a városi zöldterületek minősége és mennyisége egyaránt csökkenőben van, még Hollandiában is, ez pedig az alapítók szerint annak tudható be, hogy nem számszerűsítették kellő alapossággal a parkokkal járó előnyöket.
Magyarországon felállt a Green City Tanács nevű konzultációs szervezet is, amely kertészeti szervezeteket, az építészkamara tájépítészeti részlegét, egyetemeket, urbanisztikai társaságokat és önkormányzatokat tömörít.
Dr. Braun Csaba a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. műszaki igazgatója lapunknak beszélt a City Mozgalom hazai célkitűzéséről.
– Azon munkálkodunk, hogy a városainkat a lehető legteljesebben tudjuk visszaintegrálni a működő nagy ökoszisztémába, hogy a természet ingyenes szolgáltatásaiban urbánus környezetben is részesedjünk. Lépésről lépésre haladunk, nem kapkodva, de most cselekszünk.
Célunk, hogy mind a települési döntéshozókat, ingatlanfejlesztőket-befektetőket, a szakmabeli kollégákat, mind a lakosságot megismertessük azzal az óriási gazdasági és humán-társadalmi haszonnal, melyek az ingyenes természeti szolgáltatásokból, más szóval a tudatos Green City alapú valódi városzöldítésből adódnak.
Magyarországon kidolgoztunk egy akkreditációs pontrendszert a városi zöldfelületek komplex kiértékelésére: ha egy projekt eléri a minimális pontszámot, használhatja a Green City nevet. Egész települések is csatlakozhatnak, amennyiben minden zöld fejlesztésük megfelel a kritériumoknak.

(Fotó: Fülep Erzsébet)