Kevesebb hitelből szépültek meg a házak

Írta:  2011.10.03.
Komoly összeget költött szeptember 30-ig az önkormányzat a Havanna lakótelep fejlesztésére. Az 1,2 milliárd forintot pályázaton nyerte.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata az integrált városrehabilitációs program keretében pályázati forrásból 2011. szeptember 30-ig mintegy 1,2 milliárd forintos fejlesztést valósított meg a Havanna-lakótelepen. A projekt célja a közösség erősítése, a lakók önálló kezdeményezéseinek ösztönzése, a hátrányos helyzetű lakosok megsegítése, a munkaerőpiacra történő visszailleszkedés támogatása volt.

A Mi Havannánk program az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program Integrált szociális városrehabilitáció pályázatának köszönhetően valósult meg. A Havanna-lakótelep megújítása illeszkedik az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez. E stratégia előkészítéséről 2007-ben döntött a kerület, s a megléte feltétele volt a pályázaton való indulásnak.

A program nem pusztán a lakótelep felújítását, épületek és közterek rendbehozatalát foglalta magában, hanem a Havanna „újraélesztését”, átfogó megújítását is. Számos részelemet tartalmazott, amelyek egyaránt célozták a lakásköltségek csökkentését, a biztonságosabb és élhetőbb környezet megteremtését, az aktívabb és összetartóbb közösség kialakítását, a hátrányos helyzetű lakosok megsegítését.

A Havanna-lakótelep

A lakótelep egy kisebb méretű város, több mint 17 ezres népességével meghatározó településrésze a XVIII. kerületnek, a kerület összlakosságának csaknem egyötöde él itt. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején épült, így megérett a rehabilitációra. A Baross, Kolozsvár, Barcsay, Vörösmarty Mihály, Reviczky Gyula, Bartók Lajos és Margó Tivadar utcák által határolt terület több mint 60 hektár. A lakótelep előnye, hogy szellős beépítésű, sok a zöldterület, és jó a közlekedés.

Uniós forrásból

A KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003 Havanna Lakótelep Integrált Szociális Városrehabilitációja pályázat megvalósításához a költségek több mint 70 százalékát az Európai Unió állta, a projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.
A Mi Havannánk projekt 32 projektelemből állt, amely 19 építési beruházást és 13 szoftelemet (programok, rendezvények, előadások, koncertek) tartalmazott. Két építési projekt (a varázspadlás és a gördeszkapálya) nem valósult meg. Az önkormányzat mellett a programban kerületi szakmai és civil szervezetek, valamint maguk a lakóközösségek is részt vettek mint egyes alprojektek megvalósítói, illetve résztvevői.

Eséllyel a munkaerőpiacon

A roma szociális munkások alkalmazása a Havanna lakótelepen című program elsősorban álláskeresők számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokat: pszichológiai, továbbá munkával és álláskereséssel kapcsolatos tanácsadást. A programban dolgozó szakemberek (mentorok, pszichológus, tanácsadók) az egyéni képesség fejlesztése mellett állástechnikai tanácsadást tartottak, segítettek az önéletrajzírásban, és állásinterjúra készítették fel a jelentkezőket.

Megújult házak

A Havanna lakótelep integrált rehabilitációja program keretében három társasház energiatakarékos korszerűsítése valósult meg. A felújítás összesen csaknem 89,4 millió forinttal került kevesebbe a tervezettnél. Ennek köszönhetően 30 százalékkal kevesebb hitelt kell felvenniük a tulajdonosoknak.
A Havanna utca 45–63. – 437 lakás – külső hőszigetelése és a tömb fűtési rendszerének korszerűsítése befejeződött, s kicserélték az erkélykorlátokat és a kapukat. Elkészült a 300-300 lakásos Havanna utca 44–52. és Csontváry utca 30–38. számú ház hőszigetelése, s megtörtént az erkélykorlátok cseréje is. A Havanna 44–52. számú épület a panelpályázaton nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és a melegvíz-hálózat felújítására 1/3-os állami támogatást is kapott, így a hőszigeteléssel párhuzamosan ezeket a munkálatokat is elvégezték. Ugyancsak további pályázati források bevonásával cserélték ki a Csontváry utcai háztömb nyílászáróit, a fűtésrendszer korszerűsítése pedig folyamatban van.

Családi játszóház

A varázspadlást egy olyan épület tetejére tervezték, amelyre csak az átlagosnál lényegesen magasabb költséggel lehetett volna ráépíteni, így nem jöhetett létre. Azonban a tartalma, a Családi Játszóház egy másik helyszínen megvalósult. A gördeszkapálya a rossz előkészítésnek és a kevés pénznek esett áldozatul. Erre 8 millió forintot terveztek be, aminek 85 százalékát lehetett volna finanszírozni pályázati támogatásból, a fennmaradó összeget az önkormányzatnak kellett volna előteremtenie. Ehhez képest többszörösébe is került volna a megépítése.
A meg nem valósuló projektelemek belül vannak a 10 százalékon, amire lehetőséget ad a pályázati kiírás, tehát az önkormányzat nem veszítette el a támogatást.
Fontos változás a lakótelepen, hogy a Kondor Béla sétány Csontváry iskolától Nagy László sétányig tartó szakaszáról kitiltották a gépjárműforgalmat. A térfigyelő rendszert összehangolták a rendőrség igényével, s a kereszteződésekbe is helyeztek kamerákat, hogy követhessék a bűnelkövetők menekülő-útvonalát, és ennek segítségével hamarabb lehessen kézre keríteni őket.

Lezárult a Havanna projekt

A Havanna projekt záró rendezvényét a Csontváry iskola előtti szabad területen tartotta meg szeptember 30-án az önkormányzat. A Tébláb Művészeti Iskola tánccsokrát követően Müller Gyöngyi, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársa rövid tájékoztatást tartott a Havanna projektről, majd Csomó Tamás alpolgármester mondott ünnepi beszédet.