A változások éve következik?

Írta:  2013.01.29.
A választások mellett az oktatás és a munkahelyteremtés fontos az ellenzéki képviselők számára.
Az oktatási rendszer reformja, a közbiztonság és a munkahelyteremtés kérdésköre, valamint az idén elkezdődő választási kampány foglalkoztatja leginkább az önkormányzati képviselő-testület ellenzéki tagjait, akiket arról kérdeztünk, hogy mit várnak 2013-tól.
Petrovai László, az LMP képviselője a törvényhozásban és a helyi értékek megbecsülésében is több felelősséget vár a kormányzattól.
– Egy kerületi lap hasábjain egy helyi képviselőnek erre a kérdésre válaszolva persze helyi ügyeket kellene megemlítenie, de látnunk kell, hogy az ország átformálásának kormányzati szándékai ezer szállal hálózzák be, kötik gúzsba a helyi önrendelkezést.
Mint a képviselő elmondta, az első ciklusát töltő, a politikával „testközelből” most ismerkedő politikusként megszerzett eddigi tapasztalatai alapján nem vár sokat, de elvárni annál többet elvár az új esztendőben mindazoktól, akik magukra vállalták a vezetés felelősségét.
– Elvárom, hogy olyan törvények meghozatalában segédkezzenek, amelyek segítenek valódi munkához és annak fejében valódi bérhez jutni az embereknek. Azt hiszem, ma ez a legfontosabb. Elvárom azt is, hogy ne asszisztáljanak tovább helyi értékeink, iskoláink, szociális és egészségügyi ellátórendszerünk, helyi közhatalmi feladatain és ki tudja még, mi minden más tárgyi vagy eszmei vagyonunk részleges vagy épp teljes államosításához. Ezek a lépések az önkormányzatiság csorbítását eredményezik, s valljuk be, önkormányzati képviselőktől ennek támogatása meglehetősen visszás. Éppen ellenkező előjelű cselekvést várnék: körömszakadtáig küzdjenek mindezek bővüléséért, gyarapodásáért!
A képviselő egy gyökeres gazdasági fordulat kierőszakolását, a gazdaság beindítását is elengedhetetlennek tartja.
– Nem a multikkal, hanem a hazai vállalkozókkal és gazdákkal való „stratégiai partnerség” megkötését szeretném. A feltételes mód szándékos, mert esélyét nem látom ma mindezeknek. Van persze néhány dolog, amit elkezdtünk a kerületben. Azt várom, hogy ezek eredményre jussanak. Az első és legfontosabb talán az, hogy kezdjük el végre felszámolni a csatornázatlan területeinket, azaz ténylegesen induljanak meg a csatornázási munkálatok.
Petrovai László szerint az is nagyon fontos, hogy eredményesen záruljanak le a megkezdett energetikai korszerűsítési programok, újabbak indítását ösztönözve ezáltal.
– Induljon párbeszéd azokban az ügyekben, amelyek a kormányzati akarat érvényre jutása miatt alapjaiban formálták át, jellemzően szűkítették helyi közösségünk önrendelkezési lehetőségeit. Ezek reményében kívánok minden kedves kerületi lakosnak boldog új esztendőt!

Fordulóponthoz érkeztünk

Kőrös Péter, az MSZP önkormányzati frakciójának vezetője több munkalehetőséget, tervezhető jövőt vár az új évben, de véleménye szerint mindez hiú ábránd marad.
– Az idei év fordulópont. Az önkormányzat már nem gazdája az iskoláknak, ám a működésük biztosítása óriási nehézségekbe ütközhet. Hamarosan döntenünk kell a szakorvosi rendelők államosításával kapcsolatban is. És ez csak néhány példa. Azok számára, akik figyelemmel kísérik a XVIII. kerület mindennapjait, a ciklus félidején túl már tudható, hogy a jelenlegi hatalomnak nincs új fejlesztési koncepciója, a kerület korábbi vezetőségének az újítási terveit valósítja meg. Jó példa erre Pestszentimre városközpontja. A mostani vezetők nem tudnak új lendületet adni a kerület fejlődésének. Komolyabb, például a Havanna-lakótelepi rehabilitációs programhoz mérhető pályázati siker azóta sem született, így ebben a ciklusban már nem várható nagyobb beruházás, amely áttörést hozhatna a kerületi lakosok életében.
Kőrös Péter fontosnak tartja, hogy az MSZP, úgy is, mint a legnagyobb ellenzéki párt, megkezdi a felkészülést a 2014-es országgyűlési és önkormányzati választásokra.
– Bőven van feladatunk. A felelős tervezés időszaka jön, és a programunknak választ kell adnia az embereket a leginkább érdeklő, érintő kérdésekre. Figyelembe vesszük az önkormányzat jelenlegi helyzetét, gazdasági állapotát, és a 2010 óta jelentősen megváltozott jogszabályi környezet kihívásaira is reagálnunk kell. Munkára, biztonságra, feszültségmentes mindennapokra van szükség 2013-ban. Egy új kormányprogrammal összhangban felelősen tervezett és biztonsággal végrehajtható koncepció megalkotása a cél, amely megalapozza Pestszentlőrinc és Pestszentimre következő 10–15 éves fejlődését és működését.
A politikus tisztában van azzal, hogy ez hatalmas munka és nagy felelősség is oktatási, szociálpolitikai, egészségügyi, környezetvédelmi, közbiztonsági, köztisztasági, állat-egészségügyi, város- és vagyongazdálkodási téren egyaránt.
– Ebben a folyamatban az ellenzéknek ma párbeszédet kell folytatnia minden olyan kerületi lakossal, aki hajlandó a jó ügy mellé állni, hisz a változásban, és képes arra, hogy párbeszédet folytasson a felelős jövő tervezéséről. Pártszimpátiától függetlenül minden kerületi lakos véleményére, javaslatára szükségünk van. Mi, kerületi szocialisták, ehhez várjuk az itt élők támogatását.

Munkahelyteremtés és közbiztonság

Gönczöl András független önkormányzati képviselő néhány alapvető társadalmi és politikai kérdésben vár előrelépést 2013-ban.
– Mindenképpen a munkalehetőségeket, a munkahelyteremtést, a közbiztonság és az egészségügy helyzetének javítását, valamint a civil szféra véleményének nagyobb mértékű figyelembevételét várom országos és kerületi szinten egyaránt.
Alapigazság, hogy ha az embernek van munkája, biztos a megélhetése, és a családjának is megfelelő életszínvonalat tud nyújtani, akkor minden más – társadalmi, politikai – gond könnyebben elviselhető.
Gönczöl András úgy véli, a közbiztonság javítása érdekében le kellene dönteni néhány tabut.
– Nevén kell nevezni a gyereket. A legsúlyosabb bűncselekményeknél is bőrszíntől, származástól függetlenül bátran kellene fogalmazni, hogy igenis létezik ez a probléma, aminek a megoldása elsődleges feladat.
A képviselő a kerület közbiztonságának helyzetére utalva fontosnak tartja, hogy a térfigyelő rendszereket oda telepítsék, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, és ahol a legoptimálisabban lehet azokat használni.
– Számos panasz érkezett hozzám, hogy sok esetben a kamerák ellenére elkövetik a bűncselekményeket.
Gönczöl András fontosnak tartja, hogy a kerület mindenkori vezetősége az oktatási intézmények új helyzetében is sok energiát fordítson arra, hogy a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ által átvett iskolák optimálisan működjenek.
– Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb legyen az elégedetlen intézmény, és hogy az átalakulásnak lehetőség szerint ne legyen vesztese. Azt se felejtsük el, hogy az idei év második felében elindul a kampányidőszak, és remélem, nem csak egyéni igény, hogy a civil szervezetek véleménye minél többet nyomjon a latban. Ne higgyük el a mondást, miszerint mindent a népért, semmit a nép által. Nem hiszem, hogy valóban így kellene lennie. Tegyük félre a keserűséget meg a közönyt, és segítsük a kerület vezetőit, mondjuk el a véleményünket, és győzzük meg őket arról, hogy az jó. A választásokon is a realitásokat vegyük figyelembe, és tanuljuk meg, hogy 10-20 százalékát kell elhinni az ígéreteknek. Összességében, ha őszintén közelítenénk meg egyes bűnözési formákat, határozottabban menne az elszámoltatás, és a munkalehetőség mindenki