Az úttal együtt megépül egy védmű is

Írta:  2013.03.15.
A XVIII. kerülettel határos területen, de a soroksári részen megkezdődött az a környezetrendező beruházás, amelynek keretében egy összekötő út is épül.
Földmunkagépek zaja jelzi a Nagykőrösi út Pestszentimrére érő szakasza mellett, hogy a XVIII. kerülettel határos területen, de a soroksári részen megkezdődött az a környezetrendező beruházás, amelynek keretében egy összekötő út is épül. Az új út a Soroksár és Pestszentimre határán lévő területek közlekedésének javítását szolgálja.Az alábbiakban valamennyi kerületi lakos, de elsősorban a munkálatok helyszínének közvetlen szomszédságában élők számára szolgál információkkal a tervező- és a beruházó cég.

Együttműködés a tervezésben

A terület megújításához számos szempont figyelembevételével kellett a tervezőknek a megfelelő tervvázlatot kidolgozniuk. Ezek a szempontok: műszaki feltételek (megközelítés, közösségi közlekedés, gépkocsiforgalom, behajtók, továbbá téli és nyári üzemeltetési feltételek, fenntartás, szolgáltatások), könnyebb életkörülmények teremtése (komfortosság, biztonság, parkolás, zöld környezet) és nem utolsósorban a lakosság és a különféle cégek érdekei.
– Mindezek mellett a számos hatóság, engedélyező szerv által támasztott, sokszor egymással ellentétesek feltételeknek is meg kellett felelnünk. Ezeket a különböző elképzeléseket informális és hivatalos megbeszéléseken kellett felvázolnunk. Az egyeztetési sorozat eredményeként sikerült megtalálni azt a helyes megoldást, amely az engedélyező hatóságok, a beruházó és a végfelhasználók elvárásait egyaránt ötvözte. Reményeink szerint az általunk képviselt haszonélvezők, a megújuló terület környékén lakók tetszését, elégedettségét is elnyerte a terv – fogalmazott a tervezőcég, a pestszentlőrinci kötődésű KASIB Építésziroda képviselője, Dobrai Béla vezetőtervező.
A cég vezetőinek meggyőződése, hogy nem csupán azért lehetnek elégedettek munkájuk végeredményével, mert amellett, hogy az érintett hatóságok és a területet birtokló XXIII. kerület is rábólintott a terveikre, hanem mert ők is úgy érzik, hogy a szerteágazó szempontok és érdekek ellenére sikerült működőképes kompromisszumot elérniük. Meggyőződésük, hogy ezáltal a térség egy újjászülető környezettel gazdagodik. A frissen telepítendő erdők, zöldterületek és a korábban nehezen használható közlekedési csomópontok megújulása javítani fogja a közelben élők életminőségét, komfortérzetét.
– A szakmánkban úgy tartják, hogy háromféle közösségi tér, központ formálja a településeket és egyben a közösséget magát: az úgynevezett palotatér, templomtér és piactér. Kerületünkben a „palota” a polgármesteri hivatal környezete, a „templom” részben a művelődés, a kultúra helyének környezete, így az iskola, a művelődési ház és persze a templom tere, míg a „piactér” szerepet a kerület főutcája mellett a szomszédos kereskedelmi központ tölti be – mondta a beruházás kapcsán Gauder Péter, a Studio Metropolitana projektet irányító várostervezési szakembere.

Minőségjavítás és elérhetőség

Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat által előírt összekötő út építése folyik, amely a Nagykőrösi út és a szabadidőpark, valamint a Méta utca és az autópálya közötti kapcsolatot javítja, továbbá megkönnyíti a lőrinci területek hozzáférését a központhoz és az autópályához. Mindezt a környéken lakók nyugalmának zavarása nélkül.
„Mint általában minden változás, a beruházások, építkezések is okozhatnak kisebb-nagyobb konfliktusokat. Minden azon múlik, hogy az adott konfliktus épít, avagy rombol. Ez pedig attól függ, hogy a változás résztvevői megbecsülik-e egymás szempontjait, figyelembe veszik-e egymás véleményét, és a tervezési folyamat során kölcsönösen keresik-e a mindenki számára elfogadható megoldást. Van, hogy nagyobb közösségek érdekei, szükségletei ellentétesek más csoportok vagy egyének érdekeivel, igényeivel. Ez a világ más részein is így van. Erre használják a NIMBY (Not In My Backyard) szindróma kifejezést, ami annyit jelent, hogy „csak ne az én hátsókertemben”, vagyis legyen, csak engem ne érintsen. Fontos, hogy a megfelelő tájékoztatással a beruházó ennek elejét vegye” – vélekedik Dick Sikkes, a Roeleveld-Sikkes Architects holland építésziroda vezetője.

Így jön létre az új út

Megkezdődtek a Nagykőrösi úti új közúti csomópont kialakításának tereprendezési munkálatai.
– Az új megközelítő útvonal a vontatóvágány (Nagy-Burma vasút) és a Hunyadi János utca közötti sávban valósul meg, és a XXIII. kerületi Bevásárló utcán keresztül a meglévő körforgalmi csomóponthoz kapcsolódik. Az útfejlesztés keretében új csomópont létesül a Nagykőrösi úton, Pestszentimre határában. Ezzel együtt korszerűsödik és bővül a Nagykőrösi útnak a beruházással érintett szakasza, ahol a Pestszentimre felső vasútállomásnál lévő szintbeli vasúti átjáró irányában új balív létesül – adott tájékoztatást Bánfi Réka önkormányzati főtanácsadó nevében a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatósága.
 

Az engedély megadásához a hatóságok egy zajterelő-védőfal megépítését írták elő az összekötő út mellett a Hunyadi János utcában élők nyugalma érdekében. Az összekötő út egy nagyobb közösség érdekeit, a terelőfal pedig a biztonságot és az elvárható védelmet szolgálja. 

Egyeztetés a lakossággal

A beruházó ezt az előírást úgy kívánja teljesíteni, hogy az úttal együtt megépít egy védművet, amelynek kialakításáról előzetesen egyeztetni kíván az érintett lakókkal. Ezért eleve három változatban terveztette meg a védőfalat, hogy a lakossággal együtt választani lehessen a lehetséges megoldások közül.
Tehát a lakosok egyeztethetnek, szavazhatnak, hogy melyik védőfalváltozat valósuljon meg a Hunyadi János utcai térrésztől északnyugatra, a Bercsényi Miklós és a Bocskai utca közötti szakaszon, az összekötő út mellett.
Mindemellett a beruházó és a kivitelező a kertépítési, parkosítási munkákban, a faültetésben is számít a lakosság részvételére. Az út megvalósítási munkáival összhangban egy erdős területet hoznak létre a Bivaly-rét környékén, amely zöldterület folytatásaként a parkosítási munkák a Hunyadi utca szomszédságára is kiterjednek. A főváros által előírt összekötő útszakasz tehermentesíti a szomszédos lakóterület északi bekötőútját, és a már felvonult kivitelező cég a következő hónapokban előbbinek a kivitelezésével együtt a lakosok által kiválasztott védő-terelőfalat is megépíti.