Egy emberöltőnyi szolgálat

Írta:  2013.03.29.
Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjat vehetett át az önkormányzat március 15-i kitüntetési ünnepségén Orbán Kálmán református lelkipásztor, aki harminc éve szolgál a kerületben.
A pestszentimrei Nemes utcai református templom lelkésze, az 1945-ben született Orbán Kálmán életrajzának korai időszakában fellelhető egy olyan fordulat, amely után az érdeklődő óhatatlanul is feltesz egy kérdést.

Íme, a fordulatra utaló részlet: „Eredetileg esztergályos szakmunkásként, majd műszaki ellenőrként dolgoztam…, de barátaim hatására elvégeztem a Budapesti Református Teológiai Akadémiát.”
És a kérdés:
– Meg ne bántódjon, de aki az ötvenes–hatvanas években szakmunkásként tanult és dolgozott, annak az önéletrajzában jó eséllyel az olvasható, hogy a szakmunkásképző befejezése után belépett az MSZMP-be.
– Azt kellene mondanom, hogy szerencsére nem ez következett be. De nem jó szó a szerencse, mert ha bármi más történt volna, a politika, a munkásmozgalom felé biztosan nem hajlottam volna.

Összesomolygás a miniszterelnökkel

– Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a neveltetés, a lelki muníció…
– Pontosan így van. Az édesanyám az otthonról hozott lelkiségének köszönhetően vallásos szellemben nevelt. Mondom, nem is jött szóba a politika, csak kívülállóként bámultuk, hogy mik meg nem történhetnek. A hozzám hasonlóan gondolkodó jó barátaimon túl a saját lelkületemre is szükség volt ahhoz, hogy érettségi után a Református Teológiai Akadémián találjam magam. Pontosabban mégsem csupán ennyire. Éreztem a belső elhívást, amit nehéz szavakba önteni, nehéz úgy elmondani, mint tényszerűséget. Talán éppen ezért volt ez a belső elhívás.
– Pedig akkoriban a szakmunkásképzők nagy elszívói voltak az értelmes, s nem csak balra bámulni tudó fiataloknak.

– Ez igaz, csakhogy az én osztályfőnökömet úgy hívták, hogy Antall József… Gondolom, a közös lelki húr is közelebb vitt a hivatásomhoz. Nem akarok évtizedekre visszarévedni, de amikor a tanár úr megtudta, hogy hova készülök, csak csöndesen somolygott.

Imrére „véletlenül”

– Nem álltak bosszút önön a nem Antall Józsefhez hasonlóan gondolkodók?
– Nem, s ezt a becsületükre írhatom. Igaz, nem voltam a kegyeltek között, és a fizetésemet sem emelték meg úgy, mint a többiekét, de úgy gondoltam, ez legyen a legnagyobb baj.
– Elmondható, hogy innen már egyenes volt az út a hit felé?
– Igen. A teológiai akadémia mellett Pakson voltam segédlelkész, majd Pestre, a Kőris utcába kerültem. Önálló lelkész akkor lettem, amikor Hatvanban szolgáltam.
– Ezt követte a ma már akár végső stációnak is nevezhető állomás, a kerületünk. Miért éppen ide vetette a jó sorsa?
– Talán mert jó a sors, tudja, mit akar… Akkoriban gyakran jártam Pestszentimrére, mert ide udvaroltam a jövendőbelimnek. Nem tegnap volt, mert a jövő év elején lesz harminc éve annak, hogy a Nemes utcai templom lelkésze vagyok. Közben három gyermekünk született, három fiú, Balázs, Dávid és Péter.

Az iskolától a kopjafáig

– Ha az ember három évtizedet tölt el bárhol is, az sok megtapasztalásra ad lehetőséget.
– Hogyne. Otthonomnak is érzem Imrét. Még akkor is, ha nem ismerek mindenkit személyesen, ez az én pátriám.
– Három évtized után számot lehet vetni, nem csupán előre, hanem vissza is pillantani.
– Az ember óhatatlanul körülnéz, különösen egy ilyen elismerés után. Istennek hála, a hívekkel együtt tudunk miből válogatni. Ha csak címszavakban mondom el, az is sok… Újjá kellett építeni az egyházközséget, meg kellett erősíteni a templomot, elkészült torony. Tíz éve, hogy az egyházunk átvett egy megszüntetésre ítélt állami iskolát, amelynek helyén ma a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola működik. Négy éve állítottuk fel a templomkertben a Körösfő által adományozott, Vasvári Pált ábrázoló kopjafát.

Kérdés helyett bólintás

Orbán Kálmán nem mesélt az egyházközség közösségi életéről, a templomkórusról és az ifjúsági énekkarról, a baba-mama körről, az idősek klubjáról, a rendszeres kirándulásokról sem, de „kiszivárogtak” információk minderről…
A fentiek után tán el is tűnhet a kérdőjel a mondat után: vajon miért kapott kitüntetést Orbán Kálmán? Ha egyáltalán bárki is megkérdőjelezte ezt…