Tájékoztató a panaszkezeléssel kapcsolatos ügymenetről

2022.01.17.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasszal/közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala felé.

 

Panaszt/közérdekű bejelentést előterjeszteni az 1. sz. melléklet szerinti űrlapon az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet:

  • levelezési cím: 1675 Budapest, Pf.: 49.,
  • ügyfélkapu: KRID 105147958 (bpe18),
  • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
  • személyesen, ügyfélfogadási időben: 1184 Budapest, Üllői út 400. – Ügyfélszolgálat

A panasz, bejelentés a Hivatal ügyfélszolgálatán szóban is megtehető, melyről az ügyfélszolgálat munkatársa jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv másodpéldánya a bejelentő részére átadásra kerül.

Telefonon történő bejelentésre is van mód, ilyen esetben a hívást fogadó ügyintéző a beszélgetésről feljegyzést készít.

A panasz/közérdekű bejelentés (törvény eltérő rendelkezésének hiányában) a beérkezéstől számított harminc napon belül kerül elbírálásra. Amennyiben a panasz/közérdekű bejelentés kivizsgálása előreláthatólag harminc napnál hosszabb időt vesz igénybe a bejelentő erről tájékoztatást kap, melyben megjelölésre kerül az ügyintéző neve, beosztása, elérhetősége, az elintézés várható időpontja, továbbá a határidő-hosszabbítás indokai.

A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről (az indokok megjelölésével) a bejelentőt haladéktalanul értesítjük. Az írásbeli értesítés abban az esetben kerül mellőzésre, ha a panasz, bejelentés elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztattuk, és azt tudomásul vette.

Amennyiben a bejelentést követően indult vizsgálat során a panasz/közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul a probléma megoldása érdekében intézkedésre kerül sor.

A bejelentő személyes adatait csak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv kezelheti, csak e szerv részére adhatóak át a bejelentő egyértelmű hozzájárulását követően. A hozzájárulás mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.  

Amennyiben nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen olyan valótlan adatot, tényt közölt, vagy olyan valós adatot, tényt hamis színben tüntetett fel, valamint elhallgatott, amelynek a panasz/közérdekű bejelentés elbírálása szempontjából döntő jelentősége van és:

  • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
  • valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adni.

1. sz. melléklet (bejelentés) - docxLetöltés

2. sz. melléklet (hozzájárulás) - docxLetöltés