Közterületekkel kapcsolatos lakossági feladatok

2022.05.02.

Annak ellenére, hogy számos jogszabály született a zöldfelületek rendezésével kapcsolatban, sokunk számára nem egyértelmű, hogy mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy kerületünk szebb és élhetőbb legyen.

Az ingatlanok tulajdonosaira ingatlanjaikban, illetve bizonyos közterületeken is hárulnak feladatok, amiket nem csupán a jogszabályi rendelkezések miatt, hanem közösségünk érdekében is el kell végezniük.

Az alábbi ismertetővel célunk, hogy minél részletesebb tájékoztatást adjunk Önöknek, hiszen kerületünk ápolt, rendezett jellegének fenntartásához a lakosság szoros együttműködésére is szükség van.

  • Minden ingatlant tulajdonosa, kezelője vagy használója köteles megművelni, illetve rendben tartani, a hulladéktól és a gyomnövényektől – különös tekintettel a parlagfűre – megtisztítani.
  • Ugyanez vonatkozik az ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszra, és az esetlegesen ott található zöldsávra is, és az ő kötelessége az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyások és fák gondozása is. Nem szabad elfelejtkezni a járda, a kapu- és garázsbejáró jégmentesítéséről és tisztántartásáról sem.
  • Nagyon fontos, hogy ingatlanhoz tartozó járdaszakasz melletti folyókák és csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, gyomtalanítása, és a járműbehajtók átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése is a tulajdonos, illetve a kezelő vagy használó feladata, ahogy a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása is.
  • A csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokban tilos gyűjteni a lehullott avart, ahogy természetesen ott elégetni sem szabad a zöldhulladékot, és árkokat sem tömködhetjük el.

Az avar és a kerti zöldhulladék gyűjtésére és elszállítására alkalmas gyűjtőzsákok be lehet szerezni az OBI, az Auchan és a SPAR üzleteiben, a MOL töltőállomásain és a  Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján jelzett helyeken: https://www.fkf.hu/zoldhulladek-gyujto-zsakot-arusito-partnereink.

  • Az ingatlanunkról kihajló faágakat le kell gallyazni, hogy így biztosítsuk a balesetmentes közlekedést. Ugyanezen okból a járdaszakaszok feletti ágakat is vissza kell metszeni, és sarki telkek esetében oda kell figyelni, hogy az utak csomópontjában - az úgynevezett rálátási háromszögben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító terület) - ne telepítsünk sövénysort, beláthatóságot akadályozó növényzetet.

Mindezen kötelezettségek elmulasztásából fakadó balesetek jogi felelősséget is rónak az ingatlantulajdonosokra. Aki nem tesz eleget a fent felsorolt kötelezettségeknek – a fokozatosság elvét fenntartva – közigazgatási bírsággal is sújtható.

Természetesen a jogszabályok és rendeletek célja nem a büntetés, hanem az, hogy kerületünk lakóinak nyugalma a közterület rendje és rendeltetésszerű használata a kollektív együttélés szabályainak betartásával valósulhasson meg. Kerületünk ehhez kéri minden lakójának szíves együttműködését.

Járuljon Ön is hozzá kerületünk szebbé, élhetőbbé tételéhez!

 

Együttműködését köszönve:

                                                                                                                                                                                                                                          Dr. Ronyecz Róbert
                                                                                                                                                                                                                                           jegyző