Emlékezés egy majdnem beteljesült álomra

Írta:  2013.11.06.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékezett a magyar kormány november 4-én, a forradalom leverésének 57. évfordulóján a XVIII. kerületi Hargita téri 1956-os emlékműnél.
1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre, és leverték az október 23-án kirobbant forradalmat és szabadságharcot. Az országban több helyen elszórtan még egy hétig tartott a fegyveres ellenállás.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke felidézte azoknak az emlékét, akik az „istentelen kommunista hatalommal” és a megszállókkal vívott harcokban vesztették vagy áldozták életüket a hazáért és a szabadságért:

– Azok példáját kövessük, akik Fekete István szavaival szólva „megfordították a történelmet, és győztesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek a testük meghalt, mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében…” Aki magyar, velünk tart, hangzott ötvenhét évvel ezelőtt. Ezenképpen vagyok ma én is veletek, azoknak az erdélyieknek a nyomába lépve, akik odaátról éltették a magyar és a világszabadságot. 1956 hősi halottjainak budapesti emlékművénél ezért Erdély szabadságharcosainak, a romániai megtorlások áldozatainak az emlékét is megidézem, hiszen, miként a szabadság, azonképpen a nemzet is egy és oszthatatlan.

Kucsák László úgy fogalmazott a megemlékezésében, hogy 1956 hőseire, az áldozatokra és az elesettekre, egyúttal a diktatúrában élő nemzet vágyaira, megpróbáltatásaira, felemelkedésére, a forradalom leverésére, „egy álom majdnem beteljesülésére” emlékezünk.
– 1956 októberében nem csupán egyéni célok, egyéni sérelmek vezérelték az embereket… Így vált a forradalom az összefogás jelképévé, és így vonult be a magyar történelembe a szabadságvágy elemi erejű megnyilvánulásaként – hangsúlyozta az alpolgármester. – Kevés pillanat adódik egy nép életében, amikor egy eszme az emberek sokaságát valódi közösséggé kovácsolja.

Regéczy-Nagy László nyugállományú dandártábornok arról beszélt, hogy régen az ellenség „dübörgött”, nyilvánvaló volt, hol van, ma azonban nem ilyen a helyzet, sokkal nehezebb felismerni, küzdeni ellene.
– Remélem, hogy a magyarokat soha többé nem osztja meg semmilyen külső erő, hogy egymás ellen forduljanak – mondta.
A rendezvényen Sebő Ferenc és zenekara működött közre.
Az állami megemlékezés katonai tiszteletadás mellett koszorúzással zárult. A XVIII. kerületi önkormányzat képviseletében Ughy Attila polgármester, Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester és Lévai István Zoltán alpolgármester, a polgármesteri hivatal nevében Peitler Péter jegyző koszorúzott. A pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői és helyi polgárok is virággal rótták le a tiszteletüket.