Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

Írta:  2014.03.30.
A telet követően a jó idő beköszöntével minden évben megnő a szabad téren keletkező tűzesetek száma.
A telet követően a jó idő beköszöntével minden évben megnő a szabad téren keletkező tűzesetek száma. A tüzek megelőzéséért mindannyian sokat tehetünk. Legyen szó akár családi kirándulásról, akár baráti szalonnasütésről, bográcsozásról, a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó előírásokat be kell tartani.
Különös tekintettel a száraz, csapadékmentes időjárásra, a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében az erdőterületek és fásítások határától számított kétszáz méteren belül – a magántulajdonban lévő ingatlanokon is – tilos a tűzgyújtás, mivel a felgyülemlett száraz avartakaró könnyen lángra lobbanhat egy elszálló parázsdarabtól vagy akár egy eldobott cigarettavégtől.

– A felsorolt helyeken csak akkor szabad tüzet gyújtani, például kerti sütögetés céljából, ha kéznél vannak az esetleg keletkező tűz eloltására alkalmas eszközök. Ilyenkor mindig készítsünk oda egy vödör vizet, homokot vagy esetleg egy tűzoltó készüléket is – figyelmeztetett Tóth József tűzoltó őrnagy.
Fontos szabályok
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet a szabadtéri tüzek megelőzésének néhány fontos szabályára. A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényihulladék-égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával be kell jelenteni az illetékes tűzoltóságnak írásban. Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (1191 Budapest, Üllői út 235.) az illetékes ez ügyben. 

Tilos az avarégetés!

A főváros közigazgatási területén belül mindenkor tilos avart és kerti hulladékot égetni. Ezen túlmenően általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő elégetése is.
Tűz esetén a legfontosabb – az oltás megkezdése mellett – a tűzoltóságnak és lehetőleg a terület tulajdonosának azonnali értesítése. A tűzoltókat az ingyenesen hívható 105-ös telefonszámon kell értesíteni, vagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is hívható a 459-2300 telefonszámon.
 

A növényi hulladékot csak szélcsendes időben és a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apróvadban okozható károk elkerülése végett vadriasztást kell végrehajtani.
Csak kijelölt helyen
Erdőben kizárólag kijelölt tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani, és biztosítani kell a fasorok, facsoportok védelmét.
Tilos őrizetlenül hagyni a tüzet, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
– Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és vízzel, földtakarással meg kell szüntetni a parázslást, izzást – hangsúlyozta Tóth József.