Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénybevételéről

2022.09.28.

 

Fővárosi Lakásrezsi Kompenzáció

A fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybe vételére jogosult az a nyugdíjas, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő személyre NEM terjed ki!):

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban,

b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban(ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),

d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendelet szerinti rokkantsági járadékban,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadékban,

f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,

g) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerinti táncművészeti életjáradékban

részesül, és az a) - h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint

és a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

A kitöltött, aláírt Igénylőlapot a nyugdíjösszesítő- és az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylat-másolattal (folyószámlakivonat vagy postai szelvény) együtt

  • a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy
  • postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.

Részletes tájékoztató és az adatlap megtalálható:

http://www.halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas

Kerületünkben az alábbi helyszíneken adható le 2022. október 3-tól a kitöltött kérelem a megfelelő mellékletekkel, a szokásos nyitvatartási időben:

1181 Bp., Baross utca 7.  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

1188 Bp., Nemes utca 14. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata