Adóhatósági konferencia a kerületben

Írta:  2015.05.27.
Szakmai konferenciasorozatot indított dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző a hatóság jogkört gyakorló szakemberek számára.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény megteremtette az önkormányzatok önálló gazdálkodásának egyik meghatározó bevételi forrását. A helyi adók lehetőséget adnak számukra arra, hogy a gazdálkodásukat megalapozó adópolitika kialakításával magasabb színvonalon tudják ellátni kötelező és önként vállalt feladataikat és végrehajtani a fejlesztéseket.

Az adóhatósági jogkör gyakorlása egyfajta speciális helyzetet jelent az önkormányzatok és az ügyfelek között. A XVIII. kerületi önkormányzat – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) törekvésével összhangban – 2011-ben olyan ügyfélkapcsolatok, tájékoztatási rendszer kialakítását tűzte ki célként, amelyeknek köszönhetően az ügyfelek tartósan kedvező véleményt alakítanak ki az adóhatóságról, és ez pozitív adózási morálra ösztönzi őket.

Annak érdekében, hogy a hatósági jogkör gyakorlói minél szélesebb körben és költségkímélő módon gyarapíthassák az ismereteiket, és hogy az ügyfélközpontú ügyintézés még inkább teret nyerjen, dr. Molnár Ildikó, a XVIII. kerület címzetes főjegyzője konferenciasorozatot indított el a fővárosi kerületek jegyzőinek a részvételével. Az első alkalommal, május 21-én olyan neves, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek osztották meg az elméleti tudásukat és a gyakorlati tapasztalataikat az adóhatósági szakterületet érintő kérdésekben, mint dr. Kovács Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai tanácsadója és dr. Vígh-Pap Kinga, Budapest Főváros Kormányhivatalának adóügyi referense.