Nem mitológiai nép a csángó

Írta:  2011.01.25.
Találóan mondta a csángó származású, de immár az anyaországban élő kutató, Ianku Laura, a Polgárok Házában január 17-én rendezett csángóest társelőadója: nyugatról nézve egy, sokszor még ma is középkori körülmények között élő, mitológiai népnek tűnik a csángó nép, pedig belülről szemlélve más a valóság.
 
Tényleg sok téveszme él a csángósággal kapcsolatban. Ezért volt kitűnő ötlet Pintér Ferenc és Bauer Ferenc részéről csángó estet szervezni.
A rendezvényt Lévai István Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki rövid beszédében elmondta: a kerület új vezetésének céljai között szerepel: élő, tartalmas kapcsolat kiépítése a csángóföldi testvéreinkkel.
Minden határon túli magyarnak kötelességünk segíteni, a közülük leginkább hátrányos helyzetben élő csángóknak különösen is – szögezte le kerületünk alpolgármestere.
Többszörös kisebbségben
 
Ianku Laura előadásában kifejtette: a csángók - hiába éltek a történelem során sokszor többszörös kisebbségben - mindig is magyarként határozták meg saját magukat. Erről számos írásos emlék – például a helységnevek – is tanúskodnak.
Az est főszereplője, Duma-István András – aki „A csángó magyarság őskultúrája és megmaradási stratégiái” címmel tartott előadást – először rövid áttekintést adott a csángó nép történelméből, külön is bemutatva a népcsoport jeles szülötteit. Több alkalommal kiemelte, hogy ugyanabból a gyökérből származnak a magyarok és a csángók. Hogy ez nem csak egy légből kapott állítás részéről, azt interaktív előadásában többszörösen is bizonyította.
 
Őszinte beszéd
 
Különböző motívumok, írásos emlékek és jelkép-rendszerek egész sorát mutatta be szóban és fényképen is, amelyek alátámasztják a magyarok és a csángók azonosságát.
A csángók túlélési stratégiáiról szólva Duma-István András kiemelte: 800 év után talán végre lehetőség nyílik, hogy a csángók is magyar állampolgársághoz jussanak. Elsősorban védelmet várnak az anyaországtól, cserében pedig kereskedelmi területtel, valamint a család szentsége mellett hitet tevő, ősi, archaikus magyar nyelvet beszélő, szeretetben élő nemzetrésszel gazdagodhat a magyarság.
Világos, őszinte beszéd.
Aligha vagyunk olyan helyzetben, hogy elszalasszuk ezt a lehetőséget!

 
A kényszer nagyúr!
Duma-István András igen sokoldalú személyiség. Népcsoportja megmaradása érdekében elsőként hozott létre civil szervezetet Csángóföldön. A Klézsén székelő Szeret-Klézse Alapítvány ma is működik, tevékenysége pedig rendkívül sokrétű. Magyar nyelvtanítást, csereüdültetést szerveznek csángó gyermekek számára, hagyományőrző tevékenységet folytatnak. Duma-István András emellett – ahogy mondja - „mamáig”, azaz manapság is ír és publikál. Magánemberként pedig szívesen fogad vendégeket saját házában, melynek kertjét önmaga műveli.