Komputergrafikai tárlat

Írta:  2013.02.05.
Barti Magdolna Blog című kiállítása február 4-én nyílt meg a Városháza Galériában.
A fiatal, kerületi művész nagyon kedveli a hagyományos grafikai technikákat, ezen belül is leginkább a linónyomat készítését. Emellett szí¬vesen használ különböző‘ krétákat rajzoláshoz, amelyekkel egészen más hatást lehet elérni a ceruzához képest. Szokott festeni is időnként, főként akvarellfestéket használ. Mindezek mellett, használja és folyamatosan tanulja a számítógépes grafika széles palettáját. Művészeti tanulmányait a Kaposvári Egyetem művészeti főiskolai karán, rajz- és vizuális kommunikáció szakán végezte. Ország László (a Kaposvári egyetem oktatója) kedveltette meg vele az elektrográfiát.
Magdolna rendszeresen megjelenteti verseit, prózáit, és grafikáit a blogján. Egy alkalommal az az ötlete támadt, hogy a képeihez saját verset, vagy szöveget társít, és a keletkezett alkotásokat kiállításon is bemutatja. A fiatal művész erre lehetőséget kapott szűkebb pátriájában, valamint arra is, hogy a tárlat anyagából egy katalógust is megjelentessen.

– A megfogalmazott gondolatok és a hozzá készített elektrográfiák együttesen hordozzák a szerző üzenetét, rövid, magvas gondolatokkal és a képi megfogalmazással – mondta Kucsák László alpolgármester a kiállítás megnyitóján.
Kováts Borbála képzőművész pedig a blogról, és a fiatal művészeti műfajról tartott rövid összefoglalót.
A blog (vagy weblog) egy folyamatosan frissülő, szubjektív tartalmú, valamilyen téma köré szerveződő weboldal. A web és napló (log) szavak összevonásából keletkezett. (Ebből rövidült a mára bevetté vált blog.) A blog lehetőséget ad arra, hogy leírjuk érzéseinket, élményeinket, és képekkel illusztrálhatjuk az életünk napi eseményeit.

A képzőművész elmondta, hogy az elektrografika kifejezés 1990-ben bukkan fel először az Árnyékkötők című szakfolyóirat hasábjain. A szó minden elektromos eszközzel készült képzőművészeti alkotást magába foglal. Az elektrografika ekkor még elsősorban fekete-fehér, így döntően grafikus megjelenésű művészetet jelentett fénymáslógép, fax segítségével.
Az ezredfordulóra már hazánkban is megerősödött a számítógép alkalmazásával készült művészeti alkotások szerepe. A komputer nemcsak a színek, de új képalkotási lehetőségek megjelenését is jelentette. A digitális technika révén az irányzat már a korábbinál sokkal jobban elhatárolódott a hagyományos grafikától. Az elektrográfia az elődjéhez hasonlóan (elektrografika) magába foglal minden elektromos, illetve elektronikus eszközzel készült nyomatot.

N. Mészáros Júlia művészettörténész szerint: „A mai elektro- és komputergrafikusokat a változatos tárgy- és tudatos eszközhasználat mellett a kép és képiség lényegének, a szépség klasszikus problémájának, a fény természetének, az algoritmikus összefüggésrendszerek vizuális leképezési lehetőségeinek a kutatása, a hagyományos festészet formáinak személyes üzenetté vagy új esztétikai jelekké alakítása, az anyagszerűvel és anyagtalannal való kifinomult játék, a poétikus és emberközpontú felfogásmód, valamint a társadalmi kommunikáció új formáinak kutatása jellemzi.”
Barti Magdolna alkotásai február 15-ig tekinthetők meg a Városháza Galériában. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Városháza Galéria, Fehéren Feketén Galéria Barátai.
A kiállítás teljes anyaga a későbbiekben megtekinthető a bartimagdolnablog.wordpress.com weboldalon is.