Nevezetes helyek, neves emberek

Írta:  2014.07.11.
Évek óta népszerű a helytörténeti vetélkedő a kerületben. A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény minden tanévben várja a versenyre jelentkező iskolákat.
A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kerületünk egyetlen múzeumi működési engedéllyel rendelkező forrásőrző intézménye. A gyűjtemény munkatársai a hely- és oktatástörténeti anyagok, emlékek egybegyűjtésével, megőrzésével, valamint azok bemutatásával foglalkoznak. Tevékenységük során mindemellett aktív szerepet vállalnak a kerületi oktatásban is, a tanév ideje alatt, illetve nyári táborok keretében interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, és játékos helytörténeti vetélkedők keretében hozzák közelebb hozzájuk kerületünk múltját.

Múltidéző vetélkedő

A múzeum évek óta rendez elsősorban ismeretterjesztésre és közösségformálásra szolgáló helytörténeti vetélkedőket, amelyek – nem hagyományos formában – egész osztályközösségeket szólítanak meg. Ezekhez a versenyekhez nincs szükség előzetes felkészülésre, a kvízjátékban minden jelentkező iskola összemérheti a tudását.

– A helytörténeti vetélkedőt általában egy adott témát feldolgozó kiállítás vagy plakátsorozat alapján állítjuk össze és juttatjuk el a jelentkező iskoláknak – mondta Heilauf Zsuzsanna történész, a helytörténeti gyűjtemény vezetője. – Egy-egy kiállítás általában pár hetet tölt az adott iskolában, ami alatt a diákok alaposan tanulmányozhatják az anyagot, és kitölthetik a különböző korosztályoknak készített feladatlapokat.

A történelemről közérthetően

A kérdéssorokat mindig korosztályonként állítják össze a muzeológusok, összhangban a diákok írás- és olvasáskészségével, az értékelés során viszont iskolánként választják ki a legeredményesebb osztályokat. Ugyanakkor, mint Heilauf Zsuzsanna elmondta, nem csak a feladatlapok készítésekor veszik figyelembe a tanulók tudásszintjét.
– Fontos, hogy a kiállítási anyag összeállításakor is szem előtt tartsuk a diákok beszéd- és szövegértését, hiszen rengeteg általunk használt szó jelentését nem ismerik még. Nem az a célunk, hogy értelmező szótár segítségével fejtsék meg a sorokat, hanem hogy minden korosztály számára közérthetők legyenek a kiállításaink.
Jelenben élő múlt
A kérdőívek összeállításakor nagy súlyt helyeznek arra is, hogy a diákok csoportmunkával, közösen dolgozzanak azokon, így végeredményben azok az osztályok bizonyulnak a legsikeresebbnek, amelyek együtt tudnak működni, és jól osztják el a feladatokat a rendelkezésre álló időben.
Újdonság, hogy az idei évtől a kérdések megoldásához szükséges információkra nemcsak papíralapú hordozókon lelhetnek rá a diákok, hanem a QR-kódok segítségével a gyűjtemény honlapján is utánanézhetnek azoknak. Sőt az osztályok már táblagépeket is használhatnak a témához kapcsolódó térképes feladatok megoldásához.