Jancsi nyúl

Írta:  2015.03.29.
Szellemi értékeink, német hagyományok címmel műsoros délutánt rendezett a Darus iskola március 27-én a városháza dísztermében.

A gyerekek országos, fővárosi és kerületi német nyelvű tanulmányi versenyeken sikeresen szerepeltek és ezeket a produkciókat csokorba szedve mutatták be a szülőknek, pedagógusaiknak és diáktársaiknak.
– Szellemi értékeink, német hagyományok című műsorunkkal szeretnénk hagyományt teremteni és időről-időre megmutatni, hogy mit tudnak a tanulóink – mondta Bakos Péterné, a Darus Utcai Általános és Magyar-német Két Tannyelvű Iskola igazgatója. – Mintegy száz – két tannyelvű osztályba járó – diákunk vett részt a rendezvényen a második osztályos kisdiákoktól a nyolcadik osztályosokig. A gyerekek német nyelven mondtak verset, részletet adtak elő a Holle anyó, a Piroska és a farkas, a Jancsi nyúl című meséből, valamint hangszeres-, énekprodukciókkal, szalaggyakorlattal, német és magyar táncbemutatóval léptek színpadra. Az utóbbival eredetileg a magyar zászló és címer emléknapjára meghirdetett versenyre készültek a nebulók, de közülük többen megbetegedtek, és nem tudtak részt venni a megmérettetésen, ezért meglepetés műsorszámként mutatták be a magyar táncot a közönségnek.

A Darus iskola igazgatója elmondta, hogy tizenöt éve vezették be a magyar-német két tannyelvű oktatást az intézménybe az első osztálytól a nyolcadikig. Az 1-2. évfolyamon a rajz, ének, környezetismeret, a 3-4 évfolyamon rajz, testnevelés, környezetismeret, és az 5-8. évfolyamon az országismeret, testnevelés és történelem tantárgyakat tanítják a pedagógusok német nyelven. A hatékony nyelvtanítás eredményeként több tehetséges darus-diák tett sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát a 8. évfolyam végén.
A műsor előtt az intézmény igazgatója és Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit.