Anya csak egy van

Írta:  2015.05.27.
Önkifejezésre és alkotásra bátorította a Pedagógiai Intézet a kerületi kisdiákokat. A rajzpályázat eredményeit május 21-én hirdették ki a Kondor Béla Közösségi Házban.

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet alsó tagozatos tehetséggondozó szaktanácsadója, Patakfalvi Attiláné évek óta állít össze olyan rajzpályázatokat, amelyek révén a kisiskolások kibontakoztathatják a kreativitásukat, tehetségüket, és kiélhetik az alkotóvágyukat. A beérkezett pályamunkákból minden évben színvonalas kiadványt készítenek, így gyönyörködhettünk már a kisdiákok tájképeiben, olvashattuk a verseiket, és mulathattunk a tanítóikról szóló történeteiken is.

Ebben a tanévben Az én édesanyám című pályázatra az első és második osztályos tanulóktól rajzokat, a harmadik és negyedik évfolyamosoktól fogalmazást és rajzillusztrációkat vártak, amelyekben a diákok bemutatják az édesanyjukat, az iránta érzett szeretetüket, a szülő-gyermek kapcsolatot.

A szakértő zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen E. Kottek Péter és Frömmel Gyula festőművésznek, valamint Nádasdi Mihály szobrászművésznek csaknem 500 remek alkotás közül kellett kiválasztania a legjobbakat. Így talán nem meglepő, hogy számos helyen holtverseny alakult ki. Az elsősök között Tóth Korina és Varga Renáta, a Kassa Utcai Általános Iskola, valamint Várhelyi Viktória, a Kondor Béla Általános Iskola diákja ért el első helyezést. A második évfolyamon Szőnyi Csilla Andrea, a Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulója lett az első helyezett. A Brassó Utcai Általános Iskolából Ecker Zsuzsanna Eszter harmadikos és Ecker Péter negyedikes tanuló kiemelt különdíjban részesült. A díjakat Galgóczy Zoltán alpolgármester közreműködésével adták át.
A kiadvány a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában című pályázat keretében és az önkormányzat támogatásával jelenhetett meg.