A hazafias nevelés elismerése

Írta:  2013.04.12.
Kucsák László XVIII. kerületi alpolgármestert, országgyűlési képviselőt és Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselőt is kitüntette idén az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség (IMVSZ). Mindketten a Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztjét vehették át Bocskay T. Józseftől, a szövetség elnökétől március 25-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében.
– Nagy megtiszteltetés, és nagyon köszönöm ezt az elismerést, amiről úgy vélem, rajtam kívül mindazokat megilleti, akik az IMVSZ által is fontosnak tartott értékeket ugyancsak magukénak vallják – mutatott rá Kucsák László.
A kitüntetéssel a világszövetség Galgóczy Zoltán pedagógusként végzett munkáját is megköszönte.
– Megtisztelő, hogy ilyen fiatalon kaptam meg ezt a kitüntetést, és egyben felelősséget is ró rám, hogy továbbra is ápoljam nemzeti értékeinket, s továbbadjam a ma generációjának, a jövő nemzedékének – mondta Galgóczy Zoltán. – Úgy gondolom, hogy ma nagyon fontos a pedagógusok szerepe, akiknek fokozottan kell figyelniük a gyerekekre. Sok a csonka család, és sok helyen nincs ideje a szülőnek arra, hogy foglalkozzon a gyerekkel. A kitüntetés azt is jelzi, hogy nekünk, az általános, illetve középiskolákban dolgozó tanároknak, meghatározó feladatunk a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem, a hagyományaink és a kultúránk oktatása, azaz összefoglalva a hazafias nevelés.
A Hűség a Hazához 1956-os emlékserleget a világszövetség idén Göncz Árpádnénak adta a sérült és hátrányos helyzetű emberek támogatásáért. A kitüntetésekkel azokat a honfitársainkat díjazza az IMSZV, akik a rendszerváltozás óta tanúsított erkölcsi tisztaságukkal, abból fakadó, tiszteletet érdemlő magatartásukkal, cselekedeteikkel, a hazához való hűségükkel bizonyították példamutató nemzeti érzésüket.