A szeretetet szolgálja az egykori ABC

Írta:  2014.01.29.
A Havanna-lakótelepen működő Agapé Gyülekezet vezető lelkipásztorát, Perjesi Istvánt a múltjukról, a jelenükről, a mindennapjaikról kérdeztem.
– Kérem, mutassa be a gyülekezetet…
– Az Agapé Gyülekezet, legalábbis ezen a néven, 1995 óta működik a kerületben, de a története korábbra nyúlik vissza. A helyi baptista gyülekezet Pestszentlőrincen 1932-ben alakult meg, s létezik itt azóta is. Ez a közösség hívott meg a lelkipásztorának 1988-ban. A gyülekezetben feltétlen törekvés élt és él, hogy az Istennel való kapcsolatot egyre valóságosabban élje meg. Ez a vágy összekapcsolódott azzal a megtapasztalással, amelyben néhány évvel korábban lehetett részem. Akkor, amikor átélhettem azt a lelki élményt, amit Jézus Krisztus apostolai az első pünkösdkor. A Szentlélek-keresztséget.

– A rendszerváltozás bizonyára a gyülekezet életében is változásokkal járt.
– A karizmatikus megújulás az 1990-es évek elején indult el, nagy változásokat hozva a gyülekezetünk életébe is. Akkor kezdődtek például a szombat délutáni ifjúsági találkozók, amelyek egyre több fiatalt vonzottak. Kinőttük az imaházat, így a Lőrinci Sportcsarnokot béreltük ki a rendezvényeinkre. A résztvevők száma ott is tovább emelkedett, mert az emberekben nagy volt az éhség Isten megtapasztalására. Sokan kezdtek új életet, megkopott hitű hívők újultak meg a lelkükben, s nem egy példa volt arra is, hogy betegek gyógyultak meg.

Missziós csoportok

– Az agapé kifejezés tehát hívó szóvá vált. Mit jelent ez?
– A kilencvenes években a Magyarországi Baptista Egyházban szokatlanok voltak az ilyen jellegű istentiszteletek, ezért is lehetett oly élénk az érdeklődés. A gyülekezet 1995-ben döntött úgy, hogy Agapé néven önálló egyházként folytatja a működését. Ez a görög szó a Bibliában Isten feltétel nélküli szeretetét jelenti. Egy helyütt a Biblia kifejezetten úgy jellemzi Istent, mint akinek a lénye maga a szeretet, vagyis „agapé”. A mi célunk is az, hogy a szeretet álljon az életünk középpontjában.
– Hol és hogyan leltek új helyre a „sportcsarnokos évek” után?
– A Havanna-lakótelepen a Kondor Béla sétány 18. szám alatti épületet, amely korábban ABC-áruház volt, 1997-ben vásároltuk meg. Ezt átalakítottuk a céljainkra. Előbb a 400 személyes imatermet és az irodákat alakítottuk ki, majd hozzáépítéssel gondnoklakást és ifjúsági klubot, végül pedig 100 fős előadótermet és a csoportos foglalkozásokra alkalmas kisebb termeket hoztunk létre. Az idén szeretnénk megcsináltatni az emeleti rész hőszigetelését és színezését. Ezzel összkomfortossá válnánk.

Házaspárok, nyugdíjasok

– A kétkezi munkával, az építkezéssel tehát jól állnak, azonban a gyülekezetük fő célja nem az épület, hanem az emberek „felépítése”.
– Ez természetes, s teszünk is ezért. Vasárnaponként a gyülekezeti központunkban három istentiszteletet tartunk, egy „kitelepült” missziós csoportunk pedig a Havanna utca 50. alatt tart istentiszteletet. Az a tapasztalatunk, hogy sokan vannak, akik könnyebben eljönnek a tízemeletes lakóház földszintjén tartott találkozóra, mint egy egyházi épületbe. Az istentisztelet idején a legfiatalabbak gyermek bibliaköri foglalkozáson vehetnek részt, az ifjúsági klubban pedig hetente jönnek össze azok, akik át akarják élni az Istennel és az egymással való találkozást. Örömteli, hogy a gyülekezeti tagok közül sokan a saját otthonukban fogadnak hétköznap esténként öt-tíz személyes csoportot. Ilyen körülmények között személyesebben tudjuk megosztani az örömöt, a gondot.
– Kik felé fordulnak, kiket igyekeznek megszólítani?
– A lehetőségeink szerint mindenkit, de különösen nagy súlyt helyezünk a házassági és a családi kapcsolatok ápolására. A jegyespároknak házasságra felkészítő kurzust szervezünk, a házaspároknak pedig házasságápoló találkozókat. Gondolunk a nyugdíjas testvéreinkre is. Nekik a gyülekezet évente szervez néhány napos testi-lelki felüdülést nyújtó kirándulást Berekfürdőre, a református Megbékélés Házába. Ez az alkalom az Istennel és az egymással való megbékélést szolgálja.

A börtönben is

– Az elmondottak alapján „beépültek” a Havanna hétköznapjaiba…
– Igyekszünk a lehető legtöbb helyen ott lenni. Mi is szerveztünk karácsonyi cipősdoboz-akciót, közösen a Hajnalcsillag Alapítvánnyal, aminek révén sok-sok gyermeket tudtunk megajándékozni. Részt veszünk a Havanna Lakótelepi Napok egyházi programjában, egy csoportunk pedig az elítéltek, a börtönben lévők között végez szolgálatot.

Küldetés

Az elmúlt húsz évben 63-mal nőtt az Agapé-gyülekezetek köre, köztük nem kevés roma gyülekezettel. Isten feléjük is feltétel nélküli „agapé” szeretettel fordul. Ahogy a vezető lelkipásztor mondta: „Ez is a mi küldetésünk.”