Közélet (1427)

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata növényosztás pályázatot hirdet a kerület lakosai, közös képviseletei és intézményei részére.

A területen a Pilis Parkerdő Zrt. szakemberei fognak dolgozni március 7-től, és a Városierdő-fejlesztési Program munkálatait végzik el a térképen látható „10/A” részen.

Kész a KÉSZ

2022.03.02.

Érdemi változtatások a kerületi építési szabályzatban

 

Tisztelt Lakosság!

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. (Kibocsátó: természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek – aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.)

A díjfizetési kötelezettséget először a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2004. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelete szabályozta, mely alapján a kerületben a kibocsátóknak 2004. évtől kezdődően kellett talajterhelési díjat fizetniük. A rendelet több alkalommal módosításra került, jelenleg a 37/2020. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet van érvényben.

Az ingatlanok csatornahálózatra való rákötésének ösztönzése végett az önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozóan mentesítette az ingatlantulajdonosokat a díjfizetési kötelezettség alól. Fentiek alapján a 2020. évtől kezdődően azoknak, akik továbbra sem kötöttek rá a csatornahálózatra talajterhelési díjat kell fizetniük.

A Ktd. törvény 12. § és 14. §-ai alapján a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa rendszeresen elszállíttatja Budapest területén az elszállításért felelős FTSZV Kft-vel a keletkezett szennyvizet, úgy talajterhelési díjat kizárólag azután a mennyiség után kell fizetnie, mely a fogyasztott vízmennyiség és az elszállított szennyvíz mennyisége között fennmarad, s mely ténylegesen a talajba szivárog.

A talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az önadózás szabályai szerint kell meghatározniuk, bevallaniuk és megfizetniük a kibocsátóknak az adóévet követő év március 31. napjáig.

Fentiek alapján felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy bevallási és díjfizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig tegyenek eleget!

Budapest, 2022. február 15.

                                                                                                                                    Ronyecz Róbert s. k.

                                                                                                                                                jegyző

 

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

A 18. kerületi Önkormányzat adománygyűjtést szervez az Ukrajnát sújtó háború elől menekülők számára.

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 18. kerületében -  a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló - lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. 

A XVIII. kerületi Önkormányzat tíz háborús menekült család elszállásolását és teljes ellátását vállalta az Ukrajnában kialakul helyzet miatt.