Elemek szűrése dátum szerint: hétfő, 18 január 2021

Koronavírus - 2021. január: Veszélyhelyzetben a Katvéd.tv. 46.§ (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések

 

2021. MÁJUS 07-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés címe: Döntés a Pler Kézilabdasport Kft. részére biztosítandó tagi kölcsön szerződés módosításáról (234/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf234_20210507_pm_előterjesztés.pdf

234/2021. (V.07.) sz. polgármesteri határozatpdf234_20210507_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁJUS 6-AI DÖNTÉS:

Zárt előterjesztés címe: Döntés a XVIII. kerület, Nefelejcs utca (152178) hrsz.-ú közterületen lévő épület és a mellette lévő közterület hasznosításáról (233/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

233/2021/Z sz. zárt polgármesteri határozatpdf233_20210506_zárt_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁJUS 04-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2020. évi támogatásának felhasználásáról (232/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés) 

pdf232_20210504_pm_előterjesztés.pdf

232/2021. (V.04.) sz. polgármesteri határozatpdf232_20210504_pm_határozat.pdf

 

2021.ÁPRILIS 30-AI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A Budapest XVIII. kerület, Gulner Gyula utcában (hrsz.: 155609) parkolók kialakításáról és térítésmentes használatáról szóló 81/2021. (III.03.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése és parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltásának engedélyezése (230-231/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf230-231_20210430_pm_előterjesztés.pdf

230-231/2021. (IV.30.) sz. polgármesteri határozatpdf230-231_20210430__pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés EUCF pályázattal kapcsolatban (229/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf229_20210430_pm_előterjesztés.pdf

229/2021. (IV.30.) sz. polgármesteri határozatpdf229_20210430__pm_határozat.pdf

 

 

2021. ÁPRILIS 27-EI DÖNTÉS:

Zárt előterjesztés címe: Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatban (227-228/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

227/2021. (IV.27.) sz. polgármesteri határozatpdf227_20210427_zárt_pm_határozat.pdf

228/2021. (IV.27.) sz. polgármesteri határozatpdf228_20210427_zárt_pm_határozat.pdf

Előterjesztés címe: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalapdf226_20210427_pm_előterjesztés.pdf

226/2021. (IV.27.) sz. polgármesteri határozatpdf226_20210427_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2021. évi pénzügyi támogatásáról pdf225_20210427_pm_előterjesztés.pdf

225/2021. (IV.27.) sz. polgármesteri határozatpdf225_20210427_pm_határozat.pdf

 

 

2021. ÁPRILIS 26-i DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi beszámolójapdf224_20210426_pm_előterjesztés.pdf

224/2021. (IV.26.) sz. polgármesteri határozatpdf224_20210426_pm_határozat.pdf

 

 

2021. ÁPRILIS 22-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója pdf223_20210422_pm_előterjesztés.pdf

223/2021. (IV.22.) sz. polgármesteri határozat pdf223_20210422_pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 21-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés a Pestszentimrei Sportkör részére tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatosan (222/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf222_20210421_pm_előterjesztés.pdf

222/2021. (IV.21.) sz. polgármesteri határozat pdf222_20210421__pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 20-AI DÖNTÉS:

Zárt előterjesztés címe: Döntés a Budapest, XVIII. kerület, 151126/23 helyrajzi számú, Vörösmarty Mihály utca megnevezésű közterület 851,0 m2 nagyságú részének közterület-használatáról (221/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

221/2021. (IV.20.) sz. zárt polgármesteri határozatpdf221_20210420_zárt_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Lőrinc 2000 Szabadidő Sportegyesülettel (220/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf220_20210420_pm_előterjesztés.pdf

220/2021. (IV.20.) sz. polgármesteri határozatpdf220_20210420__pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 16-AI DÖNTÉS:

Zárt előterjesztés címe: A 152186 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1184 Budapest, Tinódi u. 37. szám alatt található épület 1/1-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (219/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

219/2021. (IV.16.) sz. zárt polgármesteri határozatpdf219_20210416_zárt_pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 14-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés a kerületi sportegyesületek és az iskolai diák sportkörök 2021. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásokról (218/2021 KT hatáskörben hozott  PM előterjesztés)pdf218_20210414__pm_előterjesztés.pdf

218/2021. (IV.14.) sz. polgármesteri határozat pdf218_20210414_pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 09-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés a 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozattal kapcsolatban (217/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf217_20210409__pm_előterjesztés.pdf

217/2021. (IV.09.) sz. polgármesteri határozatpdf217_20210409_pm_határozat.pdf

 

2021. ÁPRILIS 07-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemények és az arra adott válaszok elfogadásáról

 

(216/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf216_20210407__pm_előterjesztés.pdf

216/2021. (IV.07.) sz. polgármesteri határozatpdf216_20210407_pm_határozat.pdf

 

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

(212-215/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

212-215/2021. (IV.07.) sz. polgármesteri határozatpdf212-215_20210407_zárt_pm_határozatok.pdf

 

 

2021. ÁPRILIS 01-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés vagyonnyilatkozatok internetes honlapon történő közzétételéről

(211/2021. (IV.01.) sz. KT hatáskörben hozott  PM előterjesztés)pdf211_20210401_pm_előterjesztés.pdf

211/2021. (IV.01.) sz. polgármesteri határozatpdf211_20210401_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁRCIUS 31-I DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (9/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet) pdf2021R009_rendelet_előterjesztése.pdf

9/2021.  (III.31.) sz. polgármesteri rendelet pdf2021R009_személyes_gondoskod_gyermek.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(10/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet) pdf2021R010_rendelet_előterjesztése.pdf

10/2021.  (III.31.) sz. polgármesteri rendeletpdf2021R010_személyes_gondoskod_felnőtt.pdf

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület ..............hrsz.-ú, természetben...... Budapest,.............szám alatt található, 33 m2-es, lakás megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan

(209/2021 KT hatáskörben hozott ZÁRT PM előterjesztés)

209/2021. (III.31.) sz. polgármesteri határozat AN pdf209_20210331_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés peren kívüli egyezség megkötése tárgyában

(210/2021 KT hatáskörben hozott ZÁRT PM előterjesztés)

210/2021. (III.31.) sz. polgármesteri határozat ANpdf210_20210331_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

 

2021. MÁRCIUS 30-I DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2021. évi munkaterve (208/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

pdf208_20210330_pm_előterjesztés.pdf

208/2021. (III.30.) sz. polgármesteri határozatpdf208_20210330_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁRCIUS 29-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (207/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

207/2021. (III.29.) sz. polgármesteri határozat_ANpdf207_20210329_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Zárt Előterjesztés címe: Javaslat krízishelyzet alapján történő lakás bérbeadására (206/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

206/2021. (III.29.) sz. polgármesteri határozat_ANpdf206_20210329_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Döntés az Önkormányzat 2021. évi kerületi sportfeladatainak, sporttevékenységeinek programjáról (205/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf205_20210329_pm_előterjesztés.pdf

205/2021. (III.29.) sz. polgármesteri határozatpdf205_20210329_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi munkatervének elfogadásáról (204/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés) pdf204_20210329_pm_előterjesztés.pdf

204/2021. (III.29.) sz. polgármesteri határozat pdf204_20210329_pm_határozat.pdf

 

 

2021. MÁRCIUS 26-AI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeket érintő átszervezés véleményezése (203/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf203_20210326_pm_előterjesztés.pdf

203/2021. (III.26.) sz. polgármesteri határozatpdf203_20210326_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁRCIUS 24-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról (202/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztéspdf202_20210324_pm_előterjesztés.pdf

202/2021. (III.24.) sz. polgármesteri határozatpdf202_20210324_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés „Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék irodája átalakítási és felújítási munkái” építési beruházás Beruházási Alapokmányának elfogadásáról (201/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf201_20210324_pm_előterjesztés.pdf

201/2021. (III.24.) sz. polgármesteri határozatpdf201_20210324_pm_határozat.pdf

 

Zárt Előterjesztés címe: A szociálisan bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása (168-200/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

168-200/2021. (III.24.) sz. polgármesteri határozatk ANpdf168_200_20210324_zárt_pm_határozatok_AN.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (162-167/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf162-167_20210324_pm_előterjesztés.pdf

162-167/2021. (III.24.) sz. polgármesteri határozatpdf162-167_20210324_pm_határozatok.pdf

 

Előterjesztés címe: A kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázatok elbírálása(161/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés) pdf161_20210324_pm_előterjesztés.pdf

161/2021. (III.24.) sz. polgármesteri határozat pdf161_20210324_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁRCIUS 23-AI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 7. szám mögötti közterületen lévő épület alatti földterület közterület-használatáról (160/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

160/2021. (III.23.) sz. polgármesteri határozat AN  pdf160_20210323_zárt_pm_határozatAN.pdf

 

2021. MÁRCIUS 19-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása (159/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés) pdf159_20210319_pm_előterjesztés.pdf

159/2021. (III.19.) sz. polgármesteri határozat pdf159_20210319_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület területén közterületi műalkotás állításáról (158/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf158_20210319_pm_előterjesztés.pdf

158/2021. (III.19.) sz. polgármesteri határozat pdf158_20210319_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló szabályzatáról (157/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf157_20210319_pm_előterjesztés.pdf

157/2021. (III.19.) sz. polgármesteri határozatpdf157_20210319_pm_határozat.pdf

 

2021. MÁRCIUS 17-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés közforgalom számára el nem zárt magánút (hrsz.: 156051/23.) ingyenes tulajdonba vételéről (156/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

156/2021. (III. 17.) sz. polgármesteri határozat_ANpdf156_20210317__zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (8/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet)pdf2021R008_rendelet_előterjesztése.pdf

8/2021. (III.17.) sz. polgármesteri rendeletpdf2021R008_2020ktsgvetés_mód.pdf

 

 

2021. MÁRCIUS 16-AI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Hozzájárulás a háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal és a fogorvosokkal fennálló megbízási szerződések módosításához a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm.rendelet szerinti rendelési idő biztosítása érdekében (155/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf155_20210316_pm_előterjesztés.pdf

155/2021. (III. 16.) sz. polgármesteri határozatpdf155_20210316_pm_határozat.pdf

 

 

 

2021. MÁRCIUS 12-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Környezetvédelmi munkaterv (154/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztéspdf154_20210312_pm_előterjesztés.pdf

154/2021. (III. 12.) sz. polgármesteri határozatpdf154_20210312_pm_határozat.pdf

Előterjesztés címe: Döntés az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkatervének elfogadásáról (153/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf153_20210312_pm_előterjesztés.pdf

153/2021. (III. 12.) sz. polgármesteri határozatpdf153_20210312_pm_határozat.pdf

 

 

 

2021. MÁRCIUS 10-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry K. T. utca 40-48. szám alatt található épülettel szemben lévő közterület használata (151-152/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

151-152/2021. (III.10.) sz. polgármesteri határozat_ANpdf151-152_20210310_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Zárt Előterjesztés címe: A költségelven bérbeadott önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása (143-150/2021/Z KT/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

143-150/2021. (III. 10.) sz. polgármesteri határozat ANpdf143-150_20210310_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Zárt Előterjesztés címe: Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról (140-142/2021/Z KT/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

140-142/2021. (III. 10.) sz. polgármesteri határozat ANpdf140-142_20210310_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés címe: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása (138-139/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf138-139_20210310_pm_előterjesztés.pdf

138-139/2021. (III. 10.) sz. polgármesteri határozatpdf138-139_20210310_pm_határozat.pdf

 

 

2021. MÁRCIUS 09-EI DÖNTÉS:

 Előterjesztés címe: Döntés pályázatokkal kapcsolatban (134-137/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf134-137_20210309_pm_előterjesztés.pdf

134-137/2021. (III. 09) sz. polgármesteri határozatpdf134-137_20210309_pm_határozatok.pdf

 

2021. MÁRCIUS 05-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés címe: Döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ és a GESZ közötti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról (133/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf133_20210305_pm_előterjesztés.pdf

133/2021. (III. 05) sz. polgármesteri határozatpdf133_20210305_pm_határozat.pdf

 

Zárt előterjesztés címe: Javaslat szolgálati lakás bérbeadására (132/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

132/2021. (III. 05) sz. polgármesteri határozat_ANpdf132_20210305_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Zárt előterjesztés címe: Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása (131/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

131/2021. (III. 05) sz. polgármesteri határozat_ANpdf131_20210305_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének megállapításáról (86-130/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

86-130/2021. (III. 05) sz. polgármesteri határozat pdf86_130_20210305_zárt_pm_határozat.pdf

 

 

 

 

2021. MÁRCIUS 4-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés címe: Döntés a Herrich-Kiss villa területén megépülő kiállító épület építési engedélyezési eljárásának lefolytatásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról (85/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf85_20210304_pm_előterjesztés.pdf

 

85/2021. (III. 04) sz. polgármesteri határozatpdf85_20210304_pm_határozat.pdf

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület, Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő 153,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról (84/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

84/2021. (III. 04) sz. polgármesteri határozatpdf84_20210304_zárt_pm_határozat.pdf

 

 

 

Zárt előterjesztés címe: Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (83/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

83/2021. (III. 04) sz. polgármesteri határozat_ANpdf83_20210304_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

 

 

2021. MÁRCIUS 3-AI DÖNTÉS:

Zárt előterjesztés címe: JcDecaux Hungary Zrt.-vel kötött hatósági szerződés módosításáról szóló döntés (82/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

82/2021. (III. 03) sz. polgármesteri határozatpdf82_20210303_zárt_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület, Gulner Gyula utcában (hrsz.: 155609) kialakítandó parkolók kialakításáról és térítésmentes használatáról (80-81/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf80-81_20210303_pm_előterjesztés.pdf

81/2021. (III.03.) sz. polgármesteri határozatpdf81_20210303_pm_határozat.pdf

80/2021. (III.03.) sz. polgármesteri határozatpdf80_20210303_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Döntés az Egyesített Bölcsődék és a GESZ közötti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról (79/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf79_20210303_pm_előterjesztés.pdf

79/2021. (III.03.) sz. polgármesteri határozatpdf79_20210303_pm_határozat.pdf

 

 

2021. MÁRCIUS 1-JEI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei és a Tomory Lajos Múzeum 2021. évi munkatervei (77-78/2021. (III.01.) KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf77_78_20210301_pm_előterjesztés.pdf

78/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozat pdf78_20210301_pm_határozat.pdf

77/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozatpdf77_20210301_pm_határozat.pdf

 

  

Előterjesztés címe: A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei és a Tomory Lajos Múzeum 2020. évi beszámolói (75-76/2021. (III.01.) KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf75_76_20210301_pm_előterjesztés.pdf

76/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozatpdf76_20210301_pm_határozat.pdf

75/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozatpdf75_20210301_pm_határozat.pdf

   

 

Előterjesztés címe: Köznevelési és szociális intézmények átalakulása folytán megkötendő vagyonhasználati megállapodások (73-74/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf73_74_202100301__pm_előterjesztés.pdf

74/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozatpdf74_202100301__pm_határozat.pdf

73/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozatpdf73_202100301__pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (7/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet)pdf2021R007_rendelet_előterjesztése.pdf

7/2021. (III.01.) sz. polgármesteri rendeletpdf2021R007_szmsz.pdf

 

Előterjesztés címe: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének (PPVSZ) módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó döntéshozatal (72/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf72_202100301__pm_előterjesztés.pdf

72/2021. (III.01.) sz. polgármesteri határozat pdf72_202100301__pm_határozat.pdf

 

2021. FEBRUÁR 26-AI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: A Közművelődési és Sport Közalapítvány kérelmével kapcsolatos döntés (71/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

71/2021. (II.26.) sz. polgármesteri határozatpdf71_20210226_zárt_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

(6/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet és 69-70/2021. határozat) pdf2021R006_rendelet_előterjesztése.pdf

6/2021.  (II.26.) sz. polgármesteri rendelet pdf2021R006_2021költségvetés.pdf

69/2021. (II.26.) sz. polgármesteri határozat pdf69_20210226__pm_határozat.pdf

70/2021. (II.26.) sz. polgármesteri határozat pdf70_20210226__pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Döntés sportszervezetek támogatási kérelmeivel kapcsolatosan (KT-38-68/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztéspdf38-68_20210226_pm_előterjesztés.pdf

38-68/2021. (II.26.) sz. polgármesteri határozatokpdf38_68_20210226_pm_határozat.pdf

 

 

2021. FEBRUÁR 24-I DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(5/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet) pdf2021R005_rendelet_előterjesztése.pdf

 5/2021.  (II.24.) sz. polgármesteri rendelet pdf2021R005_ppvsz.pdf

 

 

  

2021. FEBRUÁR 19.-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Javaslat szolgálati lakások bérbeadására (KT-35-37/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

37/2021. (II.19.) sz. polgármesteri határozatpdf37_20210219_zárt_pm_határozat_AN.pdf

36/2021. (II.19.) sz. polgármesteri határozatpdf36_20210219_zárt_pm_határozat_AN.pdf

35/2021. (II.19.) sz. polgármesteri határozatpdf35_20210219_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Zárt Előterjesztés címe: Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megszüntetéséről pénzbeli térítés ellenében II. (KT-34/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

34/2021. (II.19.) sz. polgármesteri határozatpdf34_20210219_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

2020. FEBRUÁR 18-AI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megszüntetéséről pénzbeli térítés ellenében I. (KT-33/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés

33/2021. (II.18.) sz. polgármesteri határozatpdf33_20210217_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

 

Zárt Előterjesztés címe: Javaslat krízishelyzet alapján történő lakások bérbeadására (KT-31-32/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

32/2021. (II.18.) sz. polgármesteri határozatpdf32_20210217_zárt_pm_határozat_AN.pdf

31/2021. (II.18.) sz. polgármesteri határozatpdf31_20210217_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés címe: Budapest XVIII. kerület Szövet u. 105. szám alatti címen található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése (KT-30/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf30_20210218_pm_előterjesztés.pdf

30/2021. (II.18.) sz. polgármesteri határozatpdf30_20210218_pm_határozat.pdf

 

Eterjesztés címe: Rendeletalkotás a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (4/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet) pdf2021R004_rendelet_előterjesztése.pdf

4/2021.  (II.18.) sz. polgármesteri rendelet pdf2021R004_igazgatási_szünet.pdf

    

2021. FEBRUÁR 17-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés Budapest XVIII. kerület, Kolozsvár u. vonalában elhelyezkedő (151190) hrsz.-ú) közterület használatából származó közterület-használati díjhátralék részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról (KT-29/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés

29/2021. (II.17.) sz. polgármesteri határozatpdf29_20210217_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

Zárt Előterjesztés címe: Tulajdonosi döntés a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban (KT-28/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

28/2021. (II.17.) sz. polgármesteri határozat_ANpdf28_20210217_zárt_pm_határozat_AN.pdf

 

2021. FEBRUÁR 15-EI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: Döntés az 1181 Budapest, Városház utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról Budapest Főváros Kormányhivatala részére (KT-27/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf27_20210215_pm_előterjesztés.pdf

27/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf27_20210215_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (KT-21-26/2021 KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf21_26_20210215_pm_előterjesztés.pdf

26/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf26_20210215_pm_határozat.pdf

25/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf25_20210215_pm_határozat.pdf

24/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf24_20210215_pm_határozat.pdf

23/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf23_20210215_pm_határozat.pdf

22/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf22_20210215_pm_határozat.pdf

21/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf21_20210215_pm_határozat.pdf

  

Zárt Előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület közterületein található postai levélgyűjtő szekrények közterület-használatáról (KT-20/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

20/2021. (II.15.) sz. polgármesteri határozatpdf20_20210215_zárt_pm_határozat.pdf

 

 

2021. FEBRUÁR 11-EI DÖNTÉS:

 

Előterjesztés címe: Az Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (KT-18-19/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf18_19_20210211_pm_előterjesztés.pdf

19/2021. (II.11.) sz. polgármesteri határozatpdf19_20210211_pm_határozat.pdf

18/2021. (II.11.) sz. polgármesteri határozatpdf18_20210211_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Közösségi színtér igénybevételére „Városháza Galéria 2021” pályázat elbírálása (KT-17/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf17_20210211_pm_előterjesztés.pdf

17/2021. (II.11.) sz. polgármesteri határozatpdf17_20210211_pm_határozat.pdf

 

Zárt Előterjesztés címe: Az Egyesített Bölcsődék érdekképviseleti fórumába tagok delegálása (KT-16/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

16/2021. (II.11.) sz. polgármesteri határozatpdf16_20210211_zárt_pm_határozat.pdf

 

 

Előterjesztés címe: Budapest XVIII. kerület, Vasút utca 48. szám alatti ingatlan, Pestszentimrei Közösségi Ház szennyvízcsatorna közmű bekötő vezeték és házi szennyvíz átemelő berendezés kiépítés építési beruházás módosított Beruházási Alapokmányának jóváhagyása (KT-15/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf15_20210211_pm_előterjesztés.pdf

15/2021. (II.11.) sz. polgármesteri határozatpdf15_20210211_pm_határozat.pdf

 

 

2021. FEBRUÁR 09-EI DÖNTÉS:

 

Zárt Előterjesztés címe: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések (13-14/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

14/2021. (II.09.) sz. polgármesteri határozatpdf14_20210209_pm_határozat_AN.pdf

13/2021. (II.09.) sz. polgármesteri határozatpdf13_20210209_pm_határozat_AN.pdf

 

Előterjesztés címe: Javaslat a Külső-Pesti Tankerületi Központ által kért iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére (KT-12/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf12_20210209_pm_előterjesztés.pdf

12/2021. (II.09.) sz. polgármesteri határozatpdf12_20210209_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása (KT-11/2021. KT hatáskörben hozott PM

előterjesztés) pdf11_20210209_pm_előterjesztés.pdf

11/2021. (II.09.) sz. polgármesteri határozat  pdf11_20210209_pm_határozat.pdf

 

 

 

 

2021. FEBRUÁR 04-EI DÖNTÉS:

Zárt Előterjesztés címe: Döntés a Budapest XVIII. kerület 141154 helyrajzi számú és a 141155 helyrajzi számú Rákóczi F. utca és Eszter utca sarkán lévő közterületek (Vásáros tér) közterület használatáról (10/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés) 

10/2021. (II.04.) sz. polgármesteri határozatpdf10_20210204_zárt_pm_határozat.pdf

 

 

 2021. JANUÁR 28-I DÖNTÉS:

 Zárt Előterjesztés címe: Döntés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Salescon Kft. részére (09/2021/Z KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)

09/2021. (I.28.) sz. polgármesteri határozat pdf09_20210128_zárt_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (3/2021. KT hatáskörben hozott PM rendeletpdf2021R003_rendelet_előterjesztése.pdf

3/2021. (I.28)  sz. polgármesteri rendelet pdf2021R003_térítési_díj.pdf

 

Előterjesztés címe:Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról (2/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet)pdf2021R002_rendelet_előterjesztése.pdf

2/2021. (I.28.) sz. polgármesteri rendelet pdf2021R002_tiszteletdíj.pdf

 

 

 

2021. JANUÁR 26-AI DÖNTÉS:

Előterjesztés címe: A gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában kötött Feladat-átadási szerződés megszüntetése (KT-07-08/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf07_08_20210126_pm_előterjesztés.pdf

08/2021. (I.26.) sz. polgármesteri határozatpdf08_20210126_pm_határozat.pdf

07/2021. (I.26.) sz. polgármesteri határozatpdf07_20210126_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés pályázatokkal kapcsolatban (KT-05-06/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf05_06_20210126_pm_előterjesztés.pdf

06/2021. (I.26.) sz. polgármesteri határozatpdf06_20210126_pm_határozat.pdf

05/2021. (I.26.) sz. polgármesteri határozatpdf05_20210126_pm_határozat.pdf

 

 Előterjesztés címe: Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.9 önkormányzati rendelet módosításáról (1/2021. KT hatáskörben hozott PM rendelet)pdf2021R002_rendelet_előterjesztése.pdf

1/2021. (I.26.) sz. polgármesteri rendeletpdf2021R001_vagyonrend.pdf

 

 

 

2021. JANUÁR 25-EI DÖNTÉS:

 Előterjesztés címe: Döntés az Egyesített Szociális Intézmény és a GESZ közötti munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról (KT-04/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf04_20210125_pm_előterjesztés.pdf

04/2021. (I.25.) sz. polgármesteri határozatpdf04_20210125_pm_határozat.pdf

 

Előterjesztés címe: Döntés az Egyesített Bölcsődék 2021. évi nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyásáról (KT-03/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf03_20210125_pm_előterjesztés.pdf

03/2021. (I.25.) sz. polgármesteri határozatpdf03_20210125_pm_határozat.pdf

  

 

 

2021. JANUÁR 20-AI DÖNTÉS:

 Előterjesztés címe: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása (KT-02/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés)pdf02_20210120_pm_előterjesztés.pdf

02/2021. (I.20.) sz. polgármesteri határozatpdf02_20210120_pm_határozat.pdf

 

 

 

2021. JANUÁR 15-EI DÖNTÉS:

 Előterjesztés címe: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (KT-01/2021. KT hatáskörben hozott PM előterjesztés pdf01_20210115_pm_előterjesztés.pdf

01/2021. (I.15.) sz. polgármesteri határozatpdf01_20210115_pm_határozat.pdf

 

 

Kategória: 2021. január

 

Elkészültek a 2020/21-es nevelési év nyári zárásainak az időpontjai.

Kategória: Közélet
2021.01.18.

Ki ne akarná…

Tájékoztató kampányt indít az önkormányzat a kormányzati elvonásokról.

Kategória: Közélet