A Budapest Főváros XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi közmeghallgatását 2015. december 10-én, csütörtökön 18 órától tartja a XVIII. kerületi Nemzetiségek Házában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.)


Tárgy: Budapest XVIII. kerület Reviczky u. 66.
szám alatti 152081 helyrajzi számú ingatlan.
Új, kétlakásos lakóépület építésére vonatkozó
építési engedély iránti kérelem ügye.

 


HIRDETMÉNY


A Koki Vill Tech Kft (Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-12946, Képviselő: Kostyalik Zsolt Károly ügyvezető, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 115. szám) Építtető kérelmére, a Budapest XVIII. kerület Reviczky u. 66. szám alatti, 152081 helyrajzi számú ingatlanon, zártsorú beépítéssel tervezett földszint + 1 emeletes kétlakásos lakóépület építése ügyében a 23/31935-14/2015 számú, 2015. november 30. napján kelt határozattal érdemi döntést hoztam.


Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1181 Budapest, Madách u. 1. szám alatti 152094 helyrajzi számú ingatlannal rendelkezni jogosult Gruber Gusztáv (utolsó ismert lakcíme: 1183 Budapest, Ipolyság utca 7.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért
hirdetményi úton történő értesítés szükséges.


Felhívom az eljárásban érintett néhai Gruber Gusztáv örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál – a jogosultságuk igazolása mellett – személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.


Az engedéllyel felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen – a Budapest, XVIII.
ker. Üllői út 400. szám alatti 321. irodában – felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig.


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése rendelkezései a következők:
80.§ (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve,
hogy b) a jogutód nem ismert.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.”

A Ket. 78.§ (10) bekezdése szerint:


Ket. 78.§ (10) A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.”

A döntés ellen, annak közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
· postai úton hatóságom címére feladva,
· papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
· amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalhoz - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell
megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Balogh Sándorné
építéshatósági ügyintéző

fotav

Tisztelt Partnerünk! 

A FŐTÁV Zrt. az Ön által kezelt épületet/épületeket érintő távvezetéki hibaelhárítási munkálatokat folytat az alábbiak szerint:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintett épület címe

 

cimek1

cimek2

Érintett szolgáltatás Fűtás és Használati melegvíz
Munka megnevezése Távvezeték - DN400 távvezeték javítás
Munka kezdete 2015.12.03. 14:00
Munka tervezett befejezése 2015.12.04. 5:00
Kapcsolattartó Contact Center: 06 40 200 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségünk: 06-40-200-108 
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Együttműködését és megértését köszönjük.

FŐTÁV Zrt.

 

FIDESZ fejlec  Tisztelt Támogatónk! Kedves Barátom!

  

Mint arról bizonyára Ön is értesült a Fidesz petíciót indított a kötelező betelepítési kvóta ellen. Azért döntöttünk így, mert Brüsszel javaslata ellentétes Magyarország érdekeivel.

Nagyon fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben informáljuk az ország lakosságát arról, hogy ennek milyen következményei lehetnek most és a jövőben, hogy gyermekeink, unokáink olyan Magyarországot kapjanak örökségül, amilyet mi szeretnénk.  

Ezúton tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és kedves Családját, barátait, ismerőseit következő rendezvényünkre, melynek

 időpontja 2015. december 3. csütörtök 18 óra

Helyszíne: XVIII. kerületi Polgárok Háza (1183 Budapest, Üllői út 517.) 

Elfogadta a meghívásomat és vendégünk lesz ezen az estén

Magyarország belügyminisztere,

dr. Pintér Sándor.

Pinter

Ahhoz, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet, az Ön támogatására is szükség van, ezért feltétlenül számítok megtisztelő jelenlétére! 

Fogjunk össze, védjük meg az országot!

 

Baráti üdvözlettel: 

kucsak laszlo

Kucsák László

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője